Udostępnianie danych z rejestru wyborców

 

Udostępnianie danych z rejestru wyborców


Wymagane dokumenty:

Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców w Sandomierzu.Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, pok. 22-23,

tel. (15) 8154 - 113


Opłaty:

Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.Podstawa prawna:

- art. 18 § 12 i art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941).

- art. 158 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011 r. Nr 158, poz. 942).

 


Tryb odwoławczy:

brakInne informacje:

brak

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców


 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:56. Odsłon 1539, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony