Sprawozdanie za 2008 rok

Zamieszczona poniżej informacja o majątku Gminy Sandomierz sporządzona została zgodnie z wymogami i według systematyki Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawozdanie obejmuje dane o wartości majątku Gminy Sandomierz za rok 2008 w wersji przekazanej do GUS. Dane objęte tym sprawozdaniem pozostają aktualne do czasu sporządzenia kolejnego sprawozdania rocznego za rok 2009, które zostanie przekazane do GUS w  roku 2010.

MAJĄTEK GMINY MIEJSKIEJ SANDOMIERZ

1. Zestawienie zbiorowe SG-01 (pobierz)

2. Załącznik Nr 1 - mienie komunalne (pobierz)

3. Załącznik Nr 2 - ochrona zdrowia (pobierz)

4. Załącznik Nr 3 - administracja publiczna (pobierz)

5. Załącznik Nr 4 - drogi (pobierz)

6. Załącznik Nr 5 - kultura fizyczna i sport (pobierz)

7. Załącznik Nr 6 - oświetlenie uliczne  (pobierz)

8. Załącznik Nr 7 - wodociągi  (pobierz)

9. Załącznik Nr 8 - kanalizacje (pobierz)

10. Załącznik Nr 9 - kultura i sztuka (pobierz)

11. Załącznik Nr 10 - ochrona środowiska i gospodarka wodna (pobierz)

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.08.2015 13:58
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.08.2015 13:58. Odsłon 1743, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony