Dług publiczny

Informacja obejmuje dane za rok sprawozdawczy 2004. Obejmuje zobowiązania Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę.

(pobierz informację)

Informacja obejmuje dane za rok sprawozdawczy 2005 w zakresie  zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę.

(pobierz informację)

Informacja obejmuje dane za rok sprawozdawczy 2006 w zakresie  zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę.

(pobierz informację)

Informacja publiczna obejmuje dane za rok sprawozdawczy 2007 w zakresie  zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - /Sprawozdanie Rb-Z. /  (pobierz)

Informacja publiczna obejmuje dane za rok sprawozdawczy 2008 w zakresie  zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - /Sprawozdanie Rb-Z. / (pobierz)

ROK 2009
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2009 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z) [pobierz]

ROK 2010
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2010 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z) [pobierz] ,  (sprawozdanie Rb-UZ)  [pobierz] 

ROK 2011
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2011 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z)  [pobierz] ,  informacja o stanie zadłużenia miasta na 31.12.2011 r.  [pobierz]

ROK 2012
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2012 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z) [pobierz] , (sprawozdanie Rb-UZ) [pobierz]

ROK 2013
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2013 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z)  [pobierz] , (sprawozdanie Rb-UZ)  [pobierz]

ROK 2014
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2014 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z)  [pobierz], (sprawozdanie Rb-UZ)  [pobierz]

ROK 2015
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2015 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z) [pobierz] , (sprawozdanie Rb-UZ) [pobierz]

ROK 2016
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2016 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z)  [pobierz] , (sprawozdanie Rb-UZ) [pobierz]

ROK 2017
Informacja publiczna obejmująca dane za rok sprawozdawczy 2017 w zakresie zobowiązań Gminy Sandomierz wobec innych podmiotów na podstawie prawnych tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę (sprawozdanie Rb-Z)  [pobierz] , (sprawozdanie Rb-UZ) [pobierz]

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 20.07.2018 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2018 9:31. Odsłon 6043, Wersja 21ikona drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony