Uchwała na rok 2014

 

Uchwała Nr XXXVI/374/2013 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok

[pobierz uchwałę]

 

Załączniki do uchwały:

 

Załącznik Nr 1 - dochody budżetu  [pobierz]
Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu  [pobierz]
Załącznik Nr 3 - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2014  [pobierz]
Załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.  [pobierz] 
Załącznik Nr 5 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok  [pobierz]
Załącznik Nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2014 r.  [pobierz]  
Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.  [pobierz]
Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.  [pobierz]  
Załącznik Nr 9 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.  [pobierz]  
Załącznik Nr 10 - dotacje podmiotowe w 2014 roku  [pobierz]
Załącznik Nr 11 - dotacje celowe w 2014 roku  [pobierz]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZMIANY DO W/W UCHWAŁY:

- Uchwała nr XXXIX/407/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 maja 2014 r.  [pobierz]   [załącznik nr 1] 
[załącznik nr 2] 
- Uchwała Nr XL/417/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 czerwca 2014 r.  [pobierz]   [załącznik nr 1]   
[załącznik nr 2]
- Uchwała Nr XLI/423/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014 r.  [pobierz]
- Uchwała Nr XLI/424/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014 r.  [pobierz uchwałę]   [załącznik nr 1]  
[załącznik nr 2]   [załącznik nr 3]   [załącznik nr 4]
- Uchwała Nr XLIII/437/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014 r.  [pobierz uchwałę]   [załącznik nr 1]   [załącznik nr 2]
- Uchwała Nr XLV/451/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 r.  [pobierz]  


Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 17.11.2014 13:34
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.11.2014 13:34. Odsłon 1783, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony