Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym
Aktualizacja: 10.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Aktualizacja: 10.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia
Aktualizacja: 10.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 10.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie: Ochrona zwierząt
Aktualizacja: 10.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie: Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 10.03.2020 Utworzono: 10.03.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia
Aktualizacja: 18.06.2019 Utworzono: 18.06.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: Ochrona zwierząt
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 30.01.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 29.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 20.03.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 22.01.2018 Utworzono: 22.01.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie Ochrony zwierząt
Aktualizacja: 22.01.2018 Utworzono: 22.01.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Przeciwdziałania p
Aktualizacja: 22.01.2018 Utworzono: 19.01.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 22.01.2018 Utworzono: 19.01.2018
Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2017 r.
zadań publicznych w zakresie: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 18.01.2017
Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku
zadania publicznego pod nazwą " Szkolenie sportowe
w zakresie piłki ręcznej "
Aktualizacja: 16.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu i Ochrony zwierząt
Aktualizacja: 16.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 roku zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie - Opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Aktualizacja: 13.07.2016 Utworzono: 13.07.2016
Rozstrzygniecie III otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 roku zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 31.03.2016 Utworzono: 31.03.2016
Rozstrzygniecie II otwartego konkursu ofert

Na realizację w 2016 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności
lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego
Aktualizacja: 02.03.2016 Utworzono: 02.03.2016
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 r. zadań w zakresie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 14.01.2016 Utworzono: 14.01.2016
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizacje w 2016 zadań w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 14.01.2016 Utworzono: 14.01.2016
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 roku zadań w zakresie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Aktualizacja: 14.01.2016 Utworzono: 14.01.2016
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 19.10.2015 Utworzono: 19.10.2015
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2015 zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2015 zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 02.03.2015 Utworzono: 02.03.2015
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2015 zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 02.03.2015 Utworzono: 02.03.2015
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej Zakażeń Pneumokokowych na lata 2015-2018"
Aktualizacja: 27.02.2015 Utworzono: 27.02.2015
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2015 zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 26.02.2015 Utworzono: 26.02.2015
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2015 zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 26.02.2015 Utworzono: 26.02.2015
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2015 zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Aktualizacja: 26.02.2015 Utworzono: 26.02.2015
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.:
Aktualizacja: 09.07.2014 Utworzono: 09.07.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.:
Aktualizacja: 01.07.2014 Utworzono: 01.07.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie: "Ochrona i promocja zdrowia".
Aktualizacja: 26.06.2014 Utworzono: 26.06.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie: "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".
Aktualizacja: 05.05.2014 Utworzono: 05.05.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Aktualizacja: 14.03.2014 Utworzono: 14.03.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 28.02.2014 Utworzono: 28.02.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.
Aktualizacja: 24.02.2014 Utworzono: 24.02.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
Aktualizacja: 24.02.2014 Utworzono: 24.02.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Aktualizacja: 18.02.2014 Utworzono: 18.02.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Aktualizacja: 18.02.2014 Utworzono: 18.02.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
Aktualizacja: 18.02.2014 Utworzono: 18.02.2014
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Aktualizacja: 05.04.2013 Utworzono: 05.04.2013
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Aktualizacja: 11.02.2013 Utworzono: 11.02.2013
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Aktualizacja: 11.02.2013 Utworzono: 11.02.2013
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym.
Aktualizacja: 08.02.2013 Utworzono: 08.02.2013
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie: Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Aktualizacja: 29.03.2012 Utworzono: 29.03.2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia.
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym.
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
Aktualizacja: 28.04.2011 Utworzono: 28.04.2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 28.04.2011 Utworzono: 28.04.2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
Aktualizacja: 31.03.2011 Utworzono: 31.03.2011
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Aktualizacja: 31.03.2011 Utworzono: 31.03.2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Aktualizacja: 31.03.2011 Utworzono: 31.03.2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie: Kultury Fizycznej i Sportu

Aktualizacja: 18.03.2011 Utworzono: 18.03.2011
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

w zakresie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Aktualizacja: 18.03.2011 Utworzono: 18.03.2011

aktualne... Początek strony