Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
„Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 07.12.2020 Utworzono: 07.12.2020
„Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” (...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 30.11.2020 Utworzono: 30.11.2020
„Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandom

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.09.2020 Utworzono: 28.09.2020
Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul.Koseły 3a w San

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 28.09.2020 Utworzono: 28.09.2020
„Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 1/1 w Sandomierzu, wraz z wykonaniem instalacji cent

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 28.09.2020 Utworzono: 28.09.2020
„Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandom

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 14.09.2020 Utworzono: 14.09.2020
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.09.2020 Utworzono: 04.09.2020
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.08.2020 Utworzono: 25.08.2020
,,Optymalizacja dokumentacji projektowej dla Placu Targowego w Sandomierzu’’ (...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 28.07.2020 Utworzono: 28.07.2020
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa cmentarza przy ul. Zamiejs

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.06.2020 Utworzono: 09.06.2020
Protokół z dnia 12 maja 2020 r. z wyboru dostawy wyposażenia

w ramach projektu "Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz"
Aktualizacja: 15.05.2020 Utworzono: 15.05.2020
„Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu (...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyj

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 06.04.2020 Utworzono: 06.04.2020
„Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 12.03.2020 Utworzono: 12.03.2020
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz (...), dot. CZĘŚĆ I:Ubezpieczenie majątku

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.03.2020 Utworzono: 02.03.2020
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz (...), dot. CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazd

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.03.2020 Utworzono: 02.03.2020
„Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku” (...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.03.2020 Utworzono: 02.03.2020
,,Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu (

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.12.2019 Utworzono: 18.12.2019
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompl

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 11.12.2019 Utworzono: 06.12.2019
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu (...) cześć

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.12.2019 Utworzono: 06.12.2019
Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu, Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy (...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.11.2019 Utworzono: 06.11.2019
„Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485m”.

ogloszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 16.10.2019 Utworzono: 16.10.2019
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”.(...)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 07.10.2019
„Wykonanie remontów dróg gminnych (...)"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.10.2019 Utworzono: 04.10.2019
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytec

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019
Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.07.2019 Utworzono: 24.07.2019
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.07.2019 Utworzono: 17.07.2019
„Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku” (...)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 03.07.2019 Utworzono: 03.07.2019
„Modernizacja Placu 3 Maja – etap III”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.06.2019 Utworzono: 28.06.2019
„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00(...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 30.05.2019 Utworzono: 30.05.2019
„Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego n

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.05.2019 Utworzono: 28.05.2019
„Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 22.05.2019
„Wymiana nawierzchni bezpiecznej z płyt elastycznych gumowych na nawierzchnię poliuretanową wylewaną

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.05.2019 Utworzono: 21.05.2019
ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 14.05.2019 Utworzono: 14.05.2019
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta S

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 29.04.2019
„Remont budynku mieszkalnego przy ul. Trześniowskiej 46A w Sandomierzu, uszkodzonego w wyniku pożaru

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 26.04.2019 Utworzono: 26.04.2019
„Modernizacja Placu 3 Maja – etap III”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 16.04.2019
„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja” (...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.04.2019 Utworzono: 04.04.2019
„Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.04.2019 Utworzono: 03.04.2019
„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administr

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 22.03.2019
,,Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
„Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu”(...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta S

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
„Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu w o

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 20.12.2018
„Budowa oświetlenia ulicy Zaleśnej w Sandomierzu”

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
,,Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montaż

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 11.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
(...) Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (...)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Wykonanie odwodnienia ulicy Brzeskiego w Sandomierzu

 Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 23.11.2018
(...) Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Aktualizacja: 21.11.2018 Utworzono: 21.11.2018
Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 05.11.2018
„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 05.11.2018
(...) zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na dział

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 31.10.2018
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II“ realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
„Modernizacja ulicy Fortecznej w Sandomierzu”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.10.2018 Utworzono: 29.10.2018
,,Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administr

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.10.2018 Utworzono: 22.10.2018
”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 19.10.2018
,,Remont chodników żwirowych na terenie Skweru Solidarności na działce nr ewid. 1375 w Sandomierzu”.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 15.10.2018
„Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiącyc

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 09.10.2018 Utworzono: 09.10.2018
„Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Żółkiewskiego w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 27.08.2018 Utworzono: 27.08.2018
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II“

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Aktualizacja: 22.08.2018 Utworzono: 22.08.2018
„Modernizacja ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu”

 Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
„Modernizacja ulic M. Reja i A. F. Modrzewskiego w Sandomierzu”

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
„Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu”

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
„Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej w Sandomierzu”

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Sandomi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 25.07.2018
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych” .

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
„Modernizacja ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu”.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
„Modernizacja ulic M. Reja i A. F. Modrzewskiego w Sandomierzu”.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
„Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu”.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 05.07.2018 Utworzono: 05.07.2018
„Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej w Sandomierzu”.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
„Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.06.2018 Utworzono: 25.06.2018
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Sandomierz i jej jednostek organizacyjnych w okresie od

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 18.06.2018
„Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej w Sandomierzu (2017-2018)”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
„Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomier

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.05.2018 Utworzono: 09.05.2018
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o wynikach postępowania na usługę ubezpieczenia Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 26.02.2018
„Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu.”

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 17.04.2018 Utworzono: 17.04.2018
„Wymiana oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu na o

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.04.2018 Utworzono: 09.04.2018
„Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 03.04.2018 Utworzono: 03.04.2018
.:„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltobetonowej w granicach administracyjnych

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 27.03.2018
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administra

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 14.03.2018 Utworzono: 14.03.2018
Wewnętrzne roboty remontowe bloku sportowego wraz z przebudową szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w S

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.03.2018 Utworzono: 09.03.2018
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu Kamienicy Oleśnickich i oficyny przy ul. R

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.03.2018 Utworzono: 08.03.2018
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 07.03.2018 Utworzono: 07.03.2018
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 07.03.2018 Utworzono: 07.03.2018
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 06.03.2018 Utworzono: 06.03.2018
„Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 28.02.2018 Utworzono: 28.02.2018
„Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kostki granitowej, płyt chodnikowych oraz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 08.02.2018
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 26.01.2018
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu w

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.12.2017 Utworzono: 18.12.2017
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 12.12.2017
„Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca ś

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.11.2017 Utworzono: 28.11.2017
Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
„Wykonanie, dostawa i montaż altan - wiat śmietnikowych - 5 szt.”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
„Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
Budowa ulicy Krzyżowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 09.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlany

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.09.2017 Utworzono: 28.09.2017
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Gminy Miejs

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Gminy Miejskiej Sandomierz wraz z jednostkami organizayjnymi
Aktualizacja: 26.09.2017 Utworzono: 26.09.2017
„Remonty odcinków dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w Sandomierzu”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 19.09.2017
Remonty odcinka ulicy Lwowskiej, Krętej i Kotwicznej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 19.09.2017
Remonty odcinków chodników na drogach gminnych w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 15.09.2017 Utworzono: 15.09.2017
„Budowa budynku przedszkola (...) przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Aktualizacja: 15.09.2017 Utworzono: 15.09.2017
„Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.08.2017 Utworzono: 18.08.2017
Ogłoszenie o wyborze oferty

pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym pn. " Przebudowa Placu 3-go Maja w Sandomierzu - etap I"
Aktualizacja: 18.08.2017 Utworzono: 18.08.2017
Budowa oświetlenia na ulicy Koćmierzów w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.08.2017 Utworzono: 01.08.2017
Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza”.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.06.2017 Utworzono: 09.06.2017
„Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu etap 1”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.06.2017 Utworzono: 09.06.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 30.05.2017 Utworzono: 30.05.2017
Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 29.05.2017 Utworzono: 29.05.2017
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.05.2017 Utworzono: 18.05.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24”.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 05.05.2017
„Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap I”

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
„Letnie utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta Sandomierz w roku 2017”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
„Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu“

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Aktualizacja: 10.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwes

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
„Wykonanie gadżetów promocyjnych miasta Sandomierza wraz z ich dostawą”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 31.03.2017 Utworzono: 31.03.2017
„Dostawa i montażu urządzeń dla Skateparku w Parku Piszczele w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.03.2017 Utworzono: 28.03.2017
.„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy pięciu ulic (dróg gminnych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 17.03.2017 Utworzono: 17.03.2017
Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem n

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 EURO
Aktualizacja: 09.03.2017 Utworzono: 09.03.2017
Ogłoszenie o wynikach przetargu

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia
Gminy Miejskiej Sandomierz wraz z jednostkami
organizacyjnymi
Aktualizacja: 28.02.2017 Utworzono: 28.02.2017
Druk materiałów z zakresu promocji miasta i reklamy imprez miejskich wraz z ich dostawą

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 EURO
Aktualizacja: 27.02.2017 Utworzono: 27.02.2017
Ogłoszenie o wyborze oferty

Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej

Aktualizacja: 21.02.2017 Utworzono: 21.02.2017
Bieżące utrzymanie i obsługa toalet publicznych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO
Aktualizacja: 30.01.2017 Utworzono: 30.01.2017
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inw


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 30.01.2017 Utworzono: 30.01.2017
Opracowanie Studium wykonalności oraz wykonanie Planu działań, które będą stanowić załącznik do wni

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego do realizacji zadania inwes

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 29.12.2016 Utworzono: 29.12.2016
Rozbiórka budynku mieszkalnego w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej 3

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 EURO
Aktualizacja: 21.12.2016 Utworzono: 21.12.2016
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomi

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 16.12.2016 Utworzono: 16.12.2016
Rozbiórka budynku mieszkalnego w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej 5

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.12.2016 Utworzono: 08.12.2016
Wykonanie usługi polegającej na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 23.11.2016 Utworzono: 23.11.2016
Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 07.11.2016
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.10.2016 Utworzono: 28.10.2016
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na jej podstawie dla zadania inwestycyjnego pn:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 24.10.2016 Utworzono: 24.10.2016
Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznak

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 10.10.2016 Utworzono: 10.10.2016
Remont – przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 07.10.2016 Utworzono: 07.10.2016
opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 – 2023.

postępowanie poniżej 30 000 euro Wybór oferty
Aktualizacja: 07.10.2016 Utworzono: 07.10.2016
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Nadbudowa i r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 euro
Aktualizacja: 22.09.2016 Utworzono: 22.09.2016
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Jaśminowej w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 euro
Aktualizacja: 15.09.2016 Utworzono: 15.09.2016
Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 15.09.2016 Utworzono: 15.09.2016
Dostawa urn wyborczych przezroczystych dla Gminy Miejskiej Sandomierz

postępowanie poniżej 30 000 euro
Aktualizacja: 13.09.2016 Utworzono: 13.09.2016
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanego zadania inwesty

postępowanie poniżej 30 000 euro
Aktualizacja: 01.09.2016 Utworzono: 01.09.2016
Remont – przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 30.08.2016 Utworzono: 30.08.2016
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 30.08.2016 Utworzono: 30.08.2016
„Wykonanie różanki na działkach ewidencyjnych o nr 931/2 i 930/2 w Sandomierzu obręb 0003 Sandomierz

Postępowanie poniżej 30 000 euro
Aktualizacja: 16.08.2016 Utworzono: 16.08.2016
„Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na jej podstawie dla zadania inwestycyjnego pn

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 16.08.2016 Utworzono: 16.08.2016
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mick

postępowanie poniżej 30 000 euro
Aktualizacja: 12.08.2016 Utworzono: 12.08.2016
Remont - przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 04.08.2016 Utworzono: 04.08.2016
wykonanie różanki na działkach ewidencyjnych o nr 931/2 i 930/2 w Sandomierzu obręb 0003 Sandomierz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 03.08.2016 Utworzono: 03.08.2016
Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016 – 2023.

postępowanie poniżej 30 000 euro
Aktualizacja: 28.07.2016 Utworzono: 28.07.2016
„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowiejskiej”.

postępowania poniżej 30 000 euro – tryb „porównanie cen”
Aktualizacja: 27.07.2016 Utworzono: 27.07.2016
Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawn

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 20.07.2016 Utworzono: 20.07.2016
Remont w zakresie wymiany grzejników centralnego ogrzewania w czterech salach zajęć, sali gimnastycz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 euro
Aktualizacja: 12.07.2016 Utworzono: 12.07.2016
Opracowanie kompletnej dokumentacji pn. „Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.07.2016 Utworzono: 05.07.2016
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu”, kosztor

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 euro
Aktualizacja: 01.07.2016 Utworzono: 01.07.2016
druk materiałów promocyjno – informacyjnych oraz wykonanie i montaż elementów związanych z realizacj

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 30 000 euro
Aktualizacja: 30.06.2016 Utworzono: 30.06.2016
wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami audytu energetycznego dla zadania pn. „Poprawa efekty

Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej w postępowaniu poniżej 30 000 euro
Aktualizacja: 10.06.2016 Utworzono: 10.06.2016
wykonanie zadania pn. „Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb os

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 09.06.2016 Utworzono: 09.06.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej

dla przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę Placu 3 Maja w Sandomierzu"
Aktualizacja: 08.06.2016 Utworzono: 08.06.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty

dotyczącej zapytania ofertowego na zadanie pn."Remont sali nr 7 w Szkole
Podstawowej nr1 w Sandomierzu"
Aktualizacja: 02.06.2016 Utworzono: 02.06.2016
„Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego, ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 27.05.2016 Utworzono: 27.05.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty

dotyczącej zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Remont części ogrodzenia wokół szkoły
i wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu"
Aktualizacja: 23.05.2016 Utworzono: 23.05.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele w Sandomierzu, z oświetleniem i odwodnieniem”
Aktualizacja: 20.05.2016 Utworzono: 20.05.2016
„Kompleksowa wymiana nawierzchni tarasu zewnętrznego oraz wymiana uszczelnienia dylatacji konstrukc

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 18.05.2016 Utworzono: 18.05.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej

dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem”.
Aktualizacja: 11.05.2016 Utworzono: 11.05.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej

dotyczącej zapytania ofertowego na „Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej, dz. nr ew. 154/6"
Aktualizacja: 05.05.2016 Utworzono: 05.05.2016
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zapytania ofertowego

na „Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę Placu 3 Maja w Sandomierzu"
Aktualizacja: 22.04.2016 Utworzono: 22.04.2016
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.04.2016 Utworzono: 19.04.2016
Głoszenie o wyborze oferty cenowej

dotyczącej zapytania ofertowego na „ Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę Placu 3 Maja w Sandomierzu"
Aktualizacja: 14.04.2016 Utworzono: 14.04.2016
Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 05.04.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. Badanie sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej w Sandomierzu za 2015 oraz przeglądu ksiąg rachunkowych za 2015 rok"
Aktualizacja: 15.03.2016 Utworzono: 15.03.2016
Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Dot. zapytania ofertowego na opracowanie szczegółowej diagnozy obszaru
rewitalizacji obejmującej analizę negatywnych zjawisk gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno - Funkcjonalnych i technicznych oraz
lokalnych potencjałów wys
Aktualizacja: 23.02.2016 Utworzono: 23.02.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty

do zapytania ofertowego na opracowanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie Sandomierza
Aktualizacja: 05.02.2016 Utworzono: 05.02.2016
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

dotyczącego zapytania ofertowego na opracowanie Studium wykonalności
Aktualizacja: 12.01.2016 Utworzono: 12.01.2016
Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego na opracowanie Studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności dla projektu o tytule:
"Renowacja budynku Urzędu Miasta w Sandomierzu (Dawny Klasztor Dominikanów)"
Aktualizacja: 29.12.2015 Utworzono: 29.12.2015
Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności dla projektu o tytule:
"Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki w Sandomierzu"
Aktualizacja: 29.12.2015 Utworzono: 29.12.2015
Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie studium wykonalności dla projektu o tytule:
"Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sandomierzu"
Aktualizacja: 29.12.2015 Utworzono: 29.12.2015
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.11.2015 Utworzono: 16.11.2015
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu - Etap I

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.10.2015 Utworzono: 02.10.2015
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu – Etap I

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Remont tarasu zewnętrznego i dylatacji konstrukcyjnych w obiekcie - Miejski Stadion Sportowy w Sand

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Poszerzenie placu targowego przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu (z materiału powierzonego tj. kos

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.08.2015 Utworzono: 04.08.2015
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz i jednostek organizacyjnych miasta w

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.06.2015 Utworzono: 22.06.2015
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 17.06.2015 Utworzono: 17.06.2015
Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu od km 0+000 do km 0+510 nr drogi gminnej 37208

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.05.2015 Utworzono: 21.05.2015
Remont – przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

przy ul. Por. T. Króla 6/28 w Sandomierzu. Przetarg odbył się w dniu 20 marca 2015 r.
Aktualizacja: 30.03.2015 Utworzono: 30.03.2015
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandom

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.02.2015 Utworzono: 18.02.2015
Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych

przy ul. Słowackiego 4/38, ul. Por.T.Króla 6/44 i ul. Portowej 26/29 w Sandomierzu. Przetargi odbyły się w dniu 24 listopada 2014 r.
Aktualizacja: 01.12.2014 Utworzono: 01.12.2014
”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sando

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 24.11.2014 Utworzono: 24.11.2014
Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych

przy ul. Lubelskiej nr: 27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 29/7, 29/8 w Sandomierzu. Termin przetargów - 30 września 2014 r.
Aktualizacja: 08.10.2014 Utworzono: 08.10.2014
Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych

przy ul. Słowackiego 4/38, i ul. Por.T.Króla nr: 6/39, 6/44 i 8/53 w Sandomierzu. Przetargi odbyły się w dniu 23 września 2014 r.
Aktualizacja: 01.10.2014 Utworzono: 01.10.2014
Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych

przy ul. Portowej nr: 18/20, 26/29 i 26/40 w Sandomierzu. Przetargi odbyły się w dniu 22 września 2014 r.
Aktualizacja: 30.09.2014 Utworzono: 30.09.2014
informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

- działek gruntu nr ewid.: od 730/23 do 730/28. Termin przetargu - 15 września 2014 r.
Aktualizacja: 23.09.2014 Utworzono: 23.09.2014
Ogłoszenie o wyniku przetargu

na wynajem lokalu użytkowego w Sandomierskim Parku "Piszczele" ul. Słowackiego
Aktualizacja: 05.09.2014 Utworzono: 05.09.2014
Wyniki przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych

przy ul. Koseły i ul. Portowej w Sandomierzu
Aktualizacja: 09.07.2014 Utworzono: 09.07.2014
Wyniki przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych

przy ul. Mickiewicza, Słowackiego i ul. Por.T.Króla w Sandomierzu.
Aktualizacja: 09.07.2014 Utworzono: 09.07.2014
Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu

Przetargiem objęto lokale przy ul Lubelskiej nr: 27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 29/7 i 29/8.
Aktualizacja: 26.06.2014 Utworzono: 26.06.2014
.„Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parki

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.05.2014 Utworzono: 19.05.2014
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 19.05.2014 Utworzono: 19.05.2014
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gołębickiej i częściowo Topolowej w Sandomierzu wraz z odbud

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.05.2014 Utworzono: 06.05.2014
„Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej -1

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 10.04.2014 Utworzono: 10.04.2014
Remont jezdni do Oczyszczalni Ścieków od km 0+000 do km 0+300 (ulica Przemysłowa)w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 01.04.2014 Utworzono: 01.04.2014
Zespół kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 25.03.2014 Utworzono: 25.03.2014
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia m.Sandomierza

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEO

Aktualizacja: 18.03.2014 Utworzono: 18.03.2014
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskaza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 14.03.2014 Utworzono: 14.03.2014
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.03.2014 Utworzono: 05.03.2014
„Budowa schodów na skarpie zachodniej –schody terenowe W-4 na przedłużeniu ul.Bartolona w Sand

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 27.02.2014 Utworzono: 27.02.2014
Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 30.12.2013 Utworzono: 30.12.2013
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 15.11.2013 Utworzono: 15.11.2013
„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sando

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.09.2013 Utworzono: 09.09.2013
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 12.08.2013 Utworzono: 12.08.2013
„Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskaz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 31.07.2013 Utworzono: 31.07.2013
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandomierz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Aktualizacja: 08.07.2013 Utworzono: 08.07.2013
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej i Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Aktualizacja: 21.06.2013 Utworzono: 21.06.2013
„Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 19.06.2013 Utworzono: 19.06.2013
Remont elewacji oraz likwidacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 23.05.2013 Utworzono: 23.05.2013
Remont elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
„Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz remont rozmytej i zapadniętej nawierzch

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Aktualizacja: 26.04.2013 Utworzono: 26.04.2013
Remont łazienek chłopców w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 18.04.2013 Utworzono: 18.04.2013
„Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 25.03.2013 Utworzono: 25.03.2013
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 20.03.2013 Utworzono: 20.03.2013
Budowa przedszkola Nr 5 przy ul. Portowej 28 w Sandomierzu – etap II

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 13.03.2013 Utworzono: 13.03.2013
Przebudowa placu targowego przy Placu 3 Maja w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 01.03.2013 Utworzono: 01.03.2013
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Aktualizacja: 22.02.2013 Utworzono: 22.02.2013
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Aktualizacja: 13.02.2013 Utworzono: 13.02.2013
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi lokalnej od drogi krajowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 08.02.2013 Utworzono: 08.02.2013
Wewnętrzne roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 20.11.2012 Utworzono: 20.11.2012
Remont zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz poboczy ul. Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.10.2012 Utworzono: 16.10.2012
Wykonanie schodów terenowych, chodnika i utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 10.10.2012 Utworzono: 10.10.2012
Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.09.2012 Utworzono: 13.09.2012
Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 11.09.2012 Utworzono: 11.09.2012
„Remont chodnika opaski oraz placu w obrębie budynku Urzędu Miejskiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 07.09.2012 Utworzono: 07.09.2012
Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ulicy Pogodnej w Sandomierzu od

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.08.2012 Utworzono: 29.08.2012
„Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. K

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFRTY
Aktualizacja: 21.08.2012 Utworzono: 21.08.2012
Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem ulicy Partyzantów w Sando

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFRTY
Aktualizacja: 14.08.2012 Utworzono: 14.08.2012
Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. Długosza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 14.08.2012 Utworzono: 14.08.2012
Odtworzenie schodów od ul. Browarnej do ul. Podole oraz ul. Długosza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 13.08.2012 Utworzono: 13.08.2012
Odtworzenie spękanej i osuniętej jezdni asfaltowej oraz bariery przy ulicy Pogodnej w Sandomierzu od

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.08.2012 Utworzono: 06.08.2012
Remont chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.08.2012 Utworzono: 06.08.2012
„Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza – tablic informacy

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 26.07.2012 Utworzono: 26.07.2012
„Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 18.07.2012 Utworzono: 18.07.2012
„Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu ul. Flisaków 30”


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.07.2012 Utworzono: 18.07.2012
Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 12.07.2012 Utworzono: 12.07.2012
Budowa dwukondygnacyjnego podpiwniczonego przedszkola przy ul. Portowej w Sandomierzu-etap I

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.07.2012 Utworzono: 06.07.2012
„Zewnętrzne i wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 05.07.2012 Utworzono: 05.07.2012
„Przystosowanie powstałych w wyniku nadbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 27 i 29 w San

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.06.2012 Utworzono: 28.06.2012
Bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.06.2012 Utworzono: 25.06.2012
Docieplenie ściany szczytowej oraz remont placu i opaski wokół budynku szkoły

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.06.2012 Utworzono: 01.06.2012
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.05.2012 Utworzono: 28.05.2012
Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza

ZP.271.1.14.2012.JPA Sandomierz, 2012-05-24


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne
Aktualizacja: 25.05.2012 Utworzono: 25.05.2012
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
„Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 14.05.2012 Utworzono: 14.05.2012
„Remont nawierzchni z kostki granitowej i betonowej wraz z odtworzeniem chodnika, fragmentu parkingu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 10.05.2012 Utworzono: 10.05.2012
Odtworzenie zniszczonej nawierzchni i krawężników wraz z poboczem i skarpą ulicy Topolowej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 27.04.2012 Utworzono: 27.04.2012
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.04.2012 Utworzono: 25.04.2012
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa Miejskiej Bibl

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 12.04.2012 Utworzono: 12.04.2012
Odbudowa schodów terenowych W-1 leżących na przedłużeniu ul. Bocznej Długosza „Kozie schodki””

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.04.2012 Utworzono: 06.04.2012
Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia:1.Przebudowa ul.11 Listopada2.Budowa ciągu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.04.2012 Utworzono: 03.04.2012
Remont ulicy Wałodroga i Zaleśna w Sandomierzu zniszczonych podczas powodzi w 2010r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 26.03.2012 Utworzono: 26.03.2012
Budowa ulicy Nowej Sandomierzu

OGŁOSZENIEO WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.03.2012 Utworzono: 22.03.2012
”Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów spo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFRTY

Aktualizacja: 01.03.2012 Utworzono: 01.03.2012
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Aktualizacja: 28.02.2012 Utworzono: 28.02.2012
„Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parkin

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFRTY
Aktualizacja: 24.02.2012 Utworzono: 24.02.2012
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFRTY
Aktualizacja: 21.02.2012 Utworzono: 21.02.2012
Remont dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskazanych przez

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.02.2012 Utworzono: 21.02.2012
”KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 16.02.2012 Utworzono: 16.02.2012
Zaprojektowanie i przebudowa ul.Holowniczej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.01.2012 Utworzono: 25.01.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 23.12.2011 Utworzono: 23.12.2011
„Bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Sporządzenie zmiany mpzp oś. „Gołębice III” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr VI/39/99 Rady Miast

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.11.2011 Utworzono: 29.11.2011
Prowadzenie akcji zima na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 20.10.2011 Utworzono: 20.10.2011
Remont mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul.Mickiewicza 39

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 20.10.2011 Utworzono: 20.10.2011
Opracowanie 2 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 12.10.2011 Utworzono: 12.10.2011
Zaprojektowanie i przebudowa ulic Holowniczej i Zaleśnej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 12.10.2011 Utworzono: 12.10.2011
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w ramach programu rządowego „Radosn

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 05.10.2011 Utworzono: 05.10.2011
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 26.09.2011 Utworzono: 26.09.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 12.09.2011 Utworzono: 12.09.2011
Opracowanie 2 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.09.2011 Utworzono: 08.09.2011
Remont ulicy OSTRÓWEK w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.09.2011 Utworzono: 06.09.2011
Wykonanie remontu odcinka ulicy Gołębickiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.08.2011 Utworzono: 24.08.2011
Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.08.2011 Utworzono: 22.08.2011
Przeprowadzenie zajęć oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w projekcie „Indywidualizacja nauczan

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.08.2011 Utworzono: 22.08.2011
„Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach samorządowych w Gminie Miejskiej Sandomierz”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Remont i przebudowa infrastruktury drog

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.08.2011 Utworzono: 18.08.2011
Budowa zespołu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.07.2011 Utworzono: 22.07.2011
Opracowanie 4szt.operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórk

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.07.2011 Utworzono: 19.07.2011
„Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandom

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.07.2011 Utworzono: 18.07.2011
"Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Aktualizacja: 18.07.2011 Utworzono: 18.07.2011
”Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszorowerowych w Parku Piszczele w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 18.07.2011 Utworzono: 18.07.2011
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.07.2011 Utworzono: 08.07.2011
Odbudowa po powodzi chodników, jezdni manewrowych i placów utwardzonych przy Szkole Podstawowej Nr 3

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.07.2011 Utworzono: 06.07.2011
Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39 (remont zewnętrznyc

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.07.2011 Utworzono: 05.07.2011
Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego – śmieciarki napędzanej CNG

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.07.2011 Utworzono: 04.07.2011
Budowa ulicy Kochanowskiego i przyległych ulic w Sandomierzu (droga nr 372041T, 372001T)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 30.06.2011 Utworzono: 30.06.2011
Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby zaplecza dla obiektów spor

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 28.06.2011 Utworzono: 28.06.2011
„Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza z kontenerów, poje

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 24.06.2011 Utworzono: 24.06.2011
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 22.06.2011 Utworzono: 22.06.2011
Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszorowerowych w Parku Piszczele w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 21.06.2011 Utworzono: 21.06.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu w ramach programu rządowego „Radosna S

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 14.06.2011 Utworzono: 14.06.2011
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 14.06.2011 Utworzono: 14.06.2011
Budowa budynku socjalnego przy ul. Trześniowskiej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
„Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz w skład, kt

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 23.05.2011 Utworzono: 23.05.2011
„Wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu p

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 23.05.2011 Utworzono: 23.05.2011
Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.05.2011 Utworzono: 19.05.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi lokalnej od drogi krajowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 17.05.2011 Utworzono: 17.05.2011
Utwardzenie terenu w obrębie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 11.05.2011 Utworzono: 11.05.2011
„Opracowanie 4 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozb

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 06.05.2011 Utworzono: 06.05.2011
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.05.2011 Utworzono: 02.05.2011
„Dostawa i montaż maszyn i urządzeń w ramach realizacji Projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.04.2011 Utworzono: 28.04.2011
Budowa budynków socjalnych jednokondygnacyjnych cztero i dziewięciorodzinnego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 19.04.2011 Utworzono: 19.04.2011
DOSTAWA I MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PROJEKTU PN.: „REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU – B

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Wyprofilowanie i zagęszczenia podłoża (istniejącej drogi gruntowej)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 15.04.2011 Utworzono: 15.04.2011
„Remont ulicy Powiśle w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r.”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.04.2011 Utworzono: 05.04.2011
Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.04.2011 Utworzono: 05.04.2011
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parking

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.03.2011 Utworzono: 16.03.2011
„Opracowanie 3 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbi

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.03.2011 Utworzono: 02.03.2011
Dostawa wyposażenia oraz sprzętu dla projektu pn. ”Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulw

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 21.02.2011 Utworzono: 21.02.2011
Opracowanie w 2011 roku operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 17.02.2011 Utworzono: 17.02.2011
Opracowanie w 2011 roku operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 07.02.2011 Utworzono: 07.02.2011
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 23.11.2010 Utworzono: 23.11.2010
Remont chodników na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.10.2010 Utworzono: 21.10.2010
Wykonanie remontu ulicy Koseły w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 21.10.2010 Utworzono: 21.10.2010
Ulica Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu- przebudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej -1

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 30.08.2010 Utworzono: 30.08.2010
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.08.2010 Utworzono: 18.08.2010
Wymiana stolarki okiennej o funkcji uchylnej i uchylno-rozwiernej, balkonowej i drzwi zewnętrznych..

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 22.07.2010 Utworzono: 22.07.2010
Remont kuchni oraz inne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.07.2010 Utworzono: 02.07.2010
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu w ramach programu rządowego „Radosna S

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.06.2010 Utworzono: 29.06.2010
Utrzymanie zieleni miejskiej w mieście Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.06.2010 Utworzono: 24.06.2010
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i placu do rekreacji przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 23.06.2010 Utworzono: 23.06.2010
Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 23.06.2010 Utworzono: 23.06.2010
PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ MIASTA SANDOMIERZA

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 18.06.2010 Utworzono: 18.06.2010
Remont i modernizacja budynków mieszkalnych usytuowanych na działce nr ewid. 154/4 w obrębie ewidenc

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.06.2010 Utworzono: 16.06.2010
Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 10.06.2010 Utworzono: 10.06.2010
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 09.06.2010 Utworzono: 09.06.2010
Archeologiczne badania rozpoznawcze w rejonie murów miejskich (odcinek zachodni) w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 26.05.2010 Utworzono: 26.05.2010
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.05.2010 Utworzono: 18.05.2010
Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego Miasta Sandomierza”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 10.05.2010 Utworzono: 10.05.2010
Budowa boiska wielofunkcyjnego uzupełniającego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 10.05.2010 Utworzono: 10.05.2010
Ulica Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu- przebudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 04.05.2010 Utworzono: 04.05.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 20.04.2010 Utworzono: 20.04.2010
Ulica Powiśle w Sandomierzu – modernizacja chodnika polegająca na ułożeniu 650m² kostki betonowej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 19.04.2010 Utworzono: 19.04.2010
Wykonanie zespołu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wSandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 13.04.2010 Utworzono: 13.04.2010
Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Mickiewicza w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.04.2010 Utworzono: 08.04.2010
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach Portowa i Brzeskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Aktualizacja: 08.04.2010 Utworzono: 08.04.2010
Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.03.2010 Utworzono: 25.03.2010
„Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parking

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego dwukondygnacyjnego

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.03.2010 Utworzono: 04.03.2010
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.03.2010 Utworzono: 03.03.2010
Wymiana pokrycia dachu dachówką zakładkową ce-ramiczną Marsylka, obróbek blacharskich, elementów wię

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.01.2010 Utworzono: 18.01.2010
„Zakup i dostawa 3 zestawów pojemników w kształcie „IGLOO-DZWON”


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.12.2009 Utworzono: 02.12.2009
Opracowanie Strategii Promocji Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 27.11.2009 Utworzono: 27.11.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola przy ul

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 12.11.2009 Utworzono: 12.11.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia ”Budowa budynków socjalnych je

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 12.11.2009 Utworzono: 12.11.2009
Zakup kontenerów o pojemnościach: - 12m³ służących do gromadzenia i transportowania makulatury

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.11.2009 Utworzono: 03.11.2009
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 26.10.2009 Utworzono: 26.10.2009
Wykonanie prac remontowych kamienno-betonowych obrzeży kwater i kamiennych krzyży Cmentarza Wojenne

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.10.2009 Utworzono: 16.10.2009
Prowadzenie akcji zima na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz, ich uporządkowanie z nagroma

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.10.2009 Utworzono: 13.10.2009
Wymiana stolarki okiennej, balkonowej i drzwi zewnętrznych – drewnianej na drewnianą i drewnianej na

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 11.09.2009 Utworzono: 11.09.2009
Wykonanie prac remontowych kamienno-betonowych obrzeży kwater i kamiennych krzyży Cmentarza Wojenneg

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Aktualizacja: 09.09.2009 Utworzono: 09.09.2009
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalno-usługowym położonym w Sa

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Aktualizacja: 08.09.2009 Utworzono: 08.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Kochanowskie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.09.2009 Utworzono: 04.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Sandomie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 26.08.2009 Utworzono: 26.08.2009
Modernizacja chodnika w ul. Powiśle w Sandomierzu”, powierzchnia chodnika z kostki betonowej 140m2

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.08.2009 Utworzono: 25.08.2009
Budowa parkingów przy ul. T. Króla w Sandomierzu polegająca na ułożeniu 250m² nawierzchni z krat tra

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.08.2009 Utworzono: 18.08.2009
Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 12.08.2009 Utworzono: 12.08.2009
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU - BULWAR PIŁSUDSKIEGO

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
Utwardzenie odcinka pobocza ulicy Flisaków w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 31.07.2009 Utworzono: 31.07.2009
Uporządkowanie terenu – Plac Jana Pawła II w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.07.2009 Utworzono: 29.07.2009
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalno – usługowym położonym w

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 29.07.2009 Utworzono: 29.07.2009
WZMOCNIENIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO MIASTA SANDOMIERZA-ETAP II

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 20.07.2009 Utworzono: 20.07.2009
Wymiana stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej (elewacja północna, południowa i wschodn

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.07.2009 Utworzono: 16.07.2009
Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalno – usługowym położonym w

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 07.07.2009 Utworzono: 07.07.2009
Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Flisaków 30

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.07.2009 Utworzono: 03.07.2009
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.07.2009 Utworzono: 01.07.2009
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 26.06.2009 Utworzono: 26.06.2009
Budowa dojazdu i miejsc postojowych przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawi

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.06.2009 Utworzono: 24.06.2009
Remont i wymiana pokrycia połaci dachowej oraz stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 7

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 23.06.2009 Utworzono: 23.06.2009
Remont schodów zewnętrznych oraz wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.06.2009 Utworzono: 22.06.2009
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
Remont placu oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU – BULWAR PIŁSUDSKIEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Aktualizacja: 18.06.2009 Utworzono: 18.06.2009
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza z kontenerów, poje

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 10.06.2009 Utworzono: 10.06.2009
Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ulicy Mickiewicza 39

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 10.06.2009 Utworzono: 10.06.2009
Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 04.06.2009 Utworzono: 04.06.2009
Remont pomieszczeń sanitarnych na zapleczu sali gimnastycznej, remont małej sali gimnastycznej oraz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.06.2009 Utworzono: 01.06.2009
Remont kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 8

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.06.2009 Utworzono: 01.06.2009
Budowa ulicy Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.05.2009 Utworzono: 25.05.2009
Modernizacja ulicy Trześniowskiej - bocznej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.05.2009 Utworzono: 21.05.2009
Budowa parkingu i postoju TAXI przy ul. Koseły w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.05.2009 Utworzono: 21.05.2009
Remonty ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Flisaków w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.05.2009 Utworzono: 06.05.2009
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.04.2009 Utworzono: 28.04.2009
Wykonanie remontu ulicy Wiosennej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.04.2009 Utworzono: 24.04.2009
Modernizacja chodnika w ul. Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 23.04.2009 Utworzono: 23.04.2009
Przebudowa ulicy Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 15.04.2009 Utworzono: 15.04.2009
Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta – II etap.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 31.03.2009 Utworzono: 31.03.2009
Budowa ulicy Kubeszewskiego w Sandomierzu..

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 27.03.2009 Utworzono: 27.03.2009
Wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.03.2009 Utworzono: 18.03.2009
Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm..

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.03.2009 Utworzono: 06.03.2009
Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.03.2009 Utworzono: 04.03.2009
Wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.02.2009 Utworzono: 05.02.2009
Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego Miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.01.2009 Utworzono: 29.01.2009
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.12.2008 Utworzono: 24.12.2008
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY SANDOMIERZ

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.12.2008 Utworzono: 24.12.2008
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola nr 6

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.12.2008 Utworzono: 19.12.2008
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola nr 6

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.12.2008 Utworzono: 19.12.2008
Wykonanie remontu ulicy Lipowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.12.2008 Utworzono: 09.12.2008
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola nr 6 przy ul

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Aktualizacja: 30.10.2008 Utworzono: 30.10.2008
Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 23.10.2008 Utworzono: 23.10.2008
Zakup kontenerów o pojemności 35m³ służących do przewozu i magazynowania opakowań szklanych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.10.2008 Utworzono: 22.10.2008
Prowadzenie akcji „zima” na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 16.10.2008 Utworzono: 16.10.2008
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu- Etap II

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.10.2008 Utworzono: 02.10.2008
Budowa oświetlenia przy budynkach ul. Mickiewicza 14-20 i kanalizacji deszczowej przez ul. Mickiewi

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 22.09.2008 Utworzono: 22.09.2008
Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.09.2008 Utworzono: 08.09.2008
Wykonanie chodnika wraz z parkingami przy ulicy Błonie w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.08.2008 Utworzono: 28.08.2008
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Powiśle w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 26.08.2008 Utworzono: 26.08.2008
Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3A w Sandomierzu-Etap II

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 08.08.2008 Utworzono: 08.08.2008
Wymiana stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drewnianą i drewnianej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.08.2008 Utworzono: 06.08.2008
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.08.2008 Utworzono: 05.08.2008
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 05.08.2008 Utworzono: 05.08.2008
„Dobudowa daszku nad wejściem do szkoły oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.07.2008 Utworzono: 21.07.2008
”Budowa skateparku o wymiarach 55,0 x 12,0 m w Sandomierzu przy ul. Baczyńskiego”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
„Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul. K

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Oświetlenie ulicy Spokojnej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Wymiana stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 11.07.2008 Utworzono: 11.07.2008
Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.07.2008 Utworzono: 03.07.2008
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.07.2008 Utworzono: 01.07.2008
Dobudowa daszku nad wejściem do szkoły oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 20.06.2008 Utworzono: 20.06.2008
„Wymiana pokrycia połaci dachowej na budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.06.2008 Utworzono: 04.06.2008
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinne

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 22.04.2008 Utworzono: 22.04.2008
Remont i modernizacja chodnika przy ulicy Maciejowskiego w Sandomierzu z materiałów powierzonych prz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 31.03.2008 Utworzono: 31.03.2008
„Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta – I etap”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 31.03.2008 Utworzono: 31.03.2008
Remont i modernizacja chodnika wraz z poszerzeniem oraz wykonanie parkingu przy ulicy Ogrodowej w Sa

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.03.2008 Utworzono: 28.03.2008
Remont i modernizacja chodnika przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 28.03.2008 Utworzono: 28.03.2008
Budowa ulicy Dobkiewicza –boczna w Sandomierzu-nawierzchnia z polbruku 1300m2

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 12.03.2008 Utworzono: 12.03.2008
Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomierz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 12.03.2008 Utworzono: 12.03.2008
„Oczyszczanie chodników, schodów, placów i parkingów na terenie miasta Sandomierza”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 25.02.2008 Utworzono: 25.02.2008
Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 15.02.2008 Utworzono: 15.02.2008
„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, socjalnego –trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.02.2008 Utworzono: 13.02.2008
Zakup i dostawa materiałów budowlanych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.02.2008 Utworzono: 06.02.2008
„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomier

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 07.01.2008 Utworzono: 07.01.2008
„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomier

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 30.11.2007 Utworzono: 30.11.2007
„Zaprojektowanie i wybudowanie ekranu akustycznego przy Skate Parku przy ul. Słowackiego w Sandomier

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 23.10.2007 Utworzono: 23.10.2007
„Prowadzenie „akcji zima” na drogach miejskich lokalnych o długości 9395 mb w sezonie 2007/2008 w Sa

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 09.10.2007 Utworzono: 09.10.2007
Remont chodnika ul. Powiśle w Sandomierzu, powierzchnia chodnika z polbruku 100m2-II etap

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.10.2007 Utworzono: 03.10.2007
Remont parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu z materiałów powierzon

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 02.10.2007 Utworzono: 02.10.2007
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 21.09.2007 Utworzono: 21.09.2007
Administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Miejskiej Sand

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 04.09.2007 Utworzono: 04.09.2007
Wymiana stolarki okiennej i balkonowej drewnianej na drewnianą i drewnianej na PCV w budynkach przy

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 31.08.2007 Utworzono: 31.08.2007
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Budowa centrum sportu i rekrea

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 17.08.2007 Utworzono: 17.08.2007
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia:„Budowa przedszkola przy ul. Por

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.08.2007 Utworzono: 13.08.2007
„Remont i modernizacja parkingów przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu z materiałów powierzonych prz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”
Aktualizacja: 10.08.2007 Utworzono: 10.08.2007
Budowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) od ul. Chwałeckiej do ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 07.08.2007 Utworzono: 07.08.2007
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Flisaków 30”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 03.08.2007 Utworzono: 03.08.2007
Wymiana stolarki okiennej i balkonowej drewnianej na drewnianą i drewnianej na PCV w budynkach przy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻANIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Aktualizacja: 03.08.2007 Utworzono: 03.08.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Projekt organizacji ruchu na ulicach w

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 24.07.2007 Utworzono: 24.07.2007
Remont chodnika ul. Powiśle w Sandomierzu„

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 19.07.2007 Utworzono: 19.07.2007
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Budowa centrum sportu i rekre

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 16.07.2007 Utworzono: 16.07.2007
Zakup i dostawa materiałów granitowych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007
Budowa kolektora sanitarnego w Sandomierzu od węzła „Kraków”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007
„Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.06.2007 Utworzono: 29.06.2007
„Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Sandomierzu przy ul

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 29.06.2007 Utworzono: 29.06.2007
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Projekt organizacji ruchu na ulicach

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 22.06.2007 Utworzono: 22.06.2007
Remont Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu ul. Patkowskiego 2a

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 20.06.2007 Utworzono: 20.06.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskie


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 19.06.2007 Utworzono: 19.06.2007
Remont Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu ul. Patkowskiego 2a


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 19.06.2007 Utworzono: 19.06.2007
„Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 13.06.2007 Utworzono: 13.06.2007
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu przy ul. Flisaków„

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Aktualizacja: 11.06.2007 Utworzono: 11.06.2007
„Zakup, dostawa i montaż szafek szatniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicz

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 25.05.2007 Utworzono: 25.05.2007
Remont szatni klas 1-3 i 4-6, sal lekcyjnych 11, 15 oraz wymiana lamp oświetleniowych w Szkole Podst

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualizacja: 16.05.2007 Utworzono: 16.05.2007
Remonty czątkowe ulic o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 09.05.2007 Utworzono: 09.05.2007
„Remont chodników oraz schodów przy ul.Ogrodowej w Sandomierzu (Ogrodowa 10 oraz wokół Przedszkola N

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 09.05.2007 Utworzono: 09.05.2007
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 27.04.2007 Utworzono: 27.04.2007
„Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z infrastrukturą znajdującego się pomiędzy ulicami: Mickiewicza

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 27.04.2007 Utworzono: 27.04.2007
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 19.04.2007 Utworzono: 19.04.2007
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia "Bud

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 06.04.2007 Utworzono: 06.04.2007
Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Aktualizacja: 04.04.2007 Utworzono: 04.04.2007
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 26.03.2007 Utworzono: 26.03.2007
Remont nawierzchni ulicy Bosmańskiej w Sandomierzu

Ogłoszenie o wyborze oferty
Aktualizacja: 14.03.2007 Utworzono: 14.03.2007
Opracowanie projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mi

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 01.03.2007 Utworzono: 01.03.2007
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyj

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 05.12.2006 Utworzono: 05.12.2006
„Prowadzenie „akcji zima” w sezonie 2006/2007 na drogach miejskich lokalnych w Sandomierzu"

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.11.2006 Utworzono: 28.11.2006
„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3A w Sandomierzu – Etap I”

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 16.11.2006 Utworzono: 16.11.2006
Modernizacja pomieszczeń garderobianych w budynku MOSiR Centrum Kultury i Rekreacji ul. Portowa 24 w

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 09.11.2006 Utworzono: 09.11.2006
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Aktualizacja: 06.11.2006 Utworzono: 06.11.2006
Rozbiórka budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi przy ul. Podwale Górne 1 i 3 w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 23.10.2006 Utworzono: 23.10.2006
Asfaltowanie ulicy Podmiejskiej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 22.09.2006 Utworzono: 22.09.2006
Remont nawierzchni ul. Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 19.09.2006 Utworzono: 19.09.2006
Oświetlenie uliczne w Sandomierzu ul. Zamiejska i Łąkowa

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006
„Remont chodnika ul. Lwowskiej w Sandomierzu”

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 04.09.2006 Utworzono: 04.09.2006
Remont nawierzchni ul. Podgórze w Sandomierzu

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 25.08.2006 Utworzono: 25.08.2006
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 5

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 24.08.2006 Utworzono: 24.08.2006
„Wykonanie remontu dróg, parkingów oraz chodników w obrębie bloków przy ul. Koseły, Słowackiego i Mi

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 10.08.2006 Utworzono: 10.08.2006
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 5

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 04.08.2006 Utworzono: 04.08.2006
Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej przy ul. Dobkiewicza w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 02.08.2006 Utworzono: 02.08.2006
Remontu nawierzchni ul.Kubeszewskiego

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Aktualizacja: 02.08.2006 Utworzono: 02.08.2006
Remont nawierzchni ul. Podgórze w Sandomierzu

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 25.07.2006 Utworzono: 25.07.2006
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Kwiatkowskiego - Ożarowskiej w Sandom

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 21.07.2006 Utworzono: 21.07.2006
Remont nawierzchni ul.Kubeszewskiego w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 21.07.2006 Utworzono: 21.07.2006
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 21.07.2006 Utworzono: 21.07.2006
Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.06.2006 Utworzono: 13.06.2006
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 06.06.2006 Utworzono: 06.06.2006
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 01.06.2006 Utworzono: 01.06.2006
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kamień Plebański w Sa

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 01.06.2006 Utworzono: 01.06.2006
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla pomiędzy ulicami: ”Po

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 01.06.2006 Utworzono: 01.06.2006
. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla pn.”Szpital w Sando

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 01.06.2006 Utworzono: 01.06.2006
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla pomiędzy ulicami: ”Po

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 01.06.2006 Utworzono: 01.06.2006
Remont stropów i schodów wewnętrznych Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 01.06.2006 Utworzono: 01.06.2006
Remont ul. Dąbrowskiego w Sandomierzu z materiałów powierzonych przez Zamawiającego tj. kostka bruko

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 01.06.2006 Utworzono: 01.06.2006
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy 11 Listopada polegająca n

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont ulicy Podmiejskiej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont ulicy Pogodnej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniocznego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont ulicy Błonie i ul. Suchej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont dachu i elewacji sali gimnastycznej oraz łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont i wymiana pokrycia połaci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3

W wynuku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont czterech sanitariatów w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 8.

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont stropów i schodów wewnętrznych Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 28.04.2006 Utworzono: 28.04.2006
Remont ulicy Struga w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 16.03.2006 Utworzono: 16.03.2006
Remont ulicy Portowej i Koćmierzów w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
Aktualizacja: 16.03.2006 Utworzono: 16.03.2006
Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Sandomierzu – etap I

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.03.2006 Utworzono: 13.03.2006
Wykonanie remontu chodników przed I Gimnazjum przy ul. Armii Krajowej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.03.2006 Utworzono: 13.03.2006
Wykonanie remontu chodników oraz parkingów przy ul. Portowej w Sandomierzu

W wyniku przteargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.03.2006 Utworzono: 13.03.2006
Remont ulicy Długiej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczoengo dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.03.2006 Utworzono: 13.03.2006
Budowa chodnika i oświetlenia ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.03.2006 Utworzono: 13.03.2006
Remont ul. Lubelskiej przy blokach nr 27 i 29 w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.03.2006 Utworzono: 13.03.2006
Budowa ulic Polskiej Organizacji Wojskowej, Dobkiewicza – boczna, Trześniowska - boczna z oświetleni

Budowa ulic Polskiej Organizacji Wojskowej, Dobkiewicza – boczna, Trześniowska - boczna z oświetleniem, z parkingami, kanalizacją sanitarna i deszczową - w wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.02.2006 Utworzono: 28.02.2006
Remont ul. Morelowej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.02.2006 Utworzono: 28.02.2006
Remont ulicy Brzeskiego w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.02.2006 Utworzono: 28.02.2006
Remont ul. Holowniczej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 28.02.2006 Utworzono: 28.02.2006
Remont nawierzchni ul. Puławiaków w Sandomierzu

W wyniku prztargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 20.02.2006 Utworzono: 20.02.2006
Remont nawierzchni ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 14.02.2006 Utworzono: 14.02.2006
Remont ulicy Prostej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 14.02.2006 Utworzono: 14.02.2006
Remont nawierzchni ul. Zacisze i ul. Powiśle w Sandomierzu „

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 07.02.2006 Utworzono: 07.02.2006
Remont nawierzchni ul. Kochanowskiego-bocznej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 07.02.2006 Utworzono: 07.02.2006
Budowa ul. Leszka Czarnego - boczna w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 07.02.2006 Utworzono: 07.02.2006
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu zadanie pod nazwą „przebudowa infrast

Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu zadanie pod nazwą „przebudowa infrastruktury technicznej" - przetarg unieważniono
Aktualizacja: 22.12.2005 Utworzono: 22.12.2005
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 09.12.2005 Utworzono: 09.12.2005
Prowadzenie „akcji zima” w sezonie 2005/2006 na drogach miejskich lokalnych w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 14.11.2005 Utworzono: 14.11.2005
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Sandomierzu

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 26.10.2005 Utworzono: 26.10.2005
Budowa ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 29.09.2005 Utworzono: 29.09.2005
Utwardzenie placu Szkoły Podstawowej Nr3 w Sandomierzu ul. Flisaków 30

W wyniku prztargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 27.09.2005 Utworzono: 27.09.2005
Zarządzanie nieruchomościami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Sandomierz

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 27.09.2005 Utworzono: 27.09.2005
Opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sa

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 15.09.2005 Utworzono: 15.09.2005
Remont chodnika i wjazdów w ul. Reformackiej w Sandomierzu”

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 06.09.2005 Utworzono: 06.09.2005
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ogrodowej w Sandomierzu”.

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 05.09.2005 Utworzono: 05.09.2005
„Budowa lokalnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych o przepustowości

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 31.08.2005 Utworzono: 31.08.2005
„Udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej w S

W wyniku prztargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 25.08.2005 Utworzono: 25.08.2005
Remont utwardzenia placu w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Okrzei 6 w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 23.08.2005 Utworzono: 23.08.2005
Remont połaci dachowej w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Mickiewicza 39 w Sandomierzu,

W wyniku prztargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 23.08.2005 Utworzono: 23.08.2005
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 28A

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 23.08.2005 Utworzono: 23.08.2005
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sa

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 23.08.2005 Utworzono: 23.08.2005
Budowa ulicy Dąbrowskiego w Sandomierzu

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 12.08.2005 Utworzono: 12.08.2005
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 17

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 02.08.2005 Utworzono: 02.08.2005
Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 27.07.2005 Utworzono: 27.07.2005
Budowa ulic Frankowskiego, Obrońców Westerplatte i Dąbrowskiego w Sandomierzu

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 25.07.2005 Utworzono: 25.07.2005
Remont nawierzchni ul.Marynarskiej, Polnej i Błonie w Sandomierzu

W wyniku prztargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 20.07.2005 Utworzono: 20.07.2005
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 28A

Przetarg został unieważniony
Aktualizacja: 20.07.2005 Utworzono: 20.07.2005
Budowa miejsc postojowych w ul. Baczyńskiego w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.07.2005 Utworzono: 13.07.2005
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego w S-rzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.07.2005 Utworzono: 13.07.2005
Remont budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 17

Przetarg nieograniczony dot. Remontu budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 17 - został unieważniony
Aktualizacja: 13.07.2005 Utworzono: 13.07.2005
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniocznego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.07.2005 Utworzono: 13.07.2005
Budowa parkingów i dróg dojazdowych na placu targowym ul. Żwirki i Wigury w Sandomierzu

W wyniku prztargu nieograniocznego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.07.2005 Utworzono: 13.07.2005
Budowa ulicy Kruczej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.07.2005 Utworzono: 13.07.2005
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty

Aktualizacja: 04.07.2005 Utworzono: 04.07.2005
Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej


W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty


Aktualizacja: 04.07.2005 Utworzono: 04.07.2005
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Morelowej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 21.06.2005 Utworzono: 21.06.2005
Kanalizacja deszczowa ul. Portowej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 21.06.2005 Utworzono: 21.06.2005
Budowa oświetlenia ulicznego ulic Młyńskiej i Panoramicznej w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 14.06.2005 Utworzono: 14.06.2005
Remontu pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ul. Opatowska 1

Przetarg nieograniczony dot. remontu pomieszczeń biurowych Urzedu Miejskiego w Sandomierzu ul. Opatowska 1 został unieważniony
Aktualizacja: 13.06.2005 Utworzono: 13.06.2005
Utrzymanie zieleni miejskiej w m. Sandomierz

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty

Aktualizacja: 09.06.2005 Utworzono: 09.06.2005
Docieplenie budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Armii Krajowej 3 w Sandomierzu

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty

Aktualizacja: 09.06.2005 Utworzono: 09.06.2005
Remont Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 03.06.2005 Utworzono: 03.06.2005
Projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 02.06.2005 Utworzono: 02.06.2005
Transport i przekazanie eternitu do utylizacji

Przetarg nieograniczony dotyczący transportu i przekazania eternitu do utylizacji został unieważniony.
Aktualizacja: 31.05.2005 Utworzono: 31.05.2005
Budowa sieci wodociągowej

W wyniku przetargu nieograniczonego dot. budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych przy ul. Chwałeckiej dokonano wyboru oferty.
Aktualizacja: 31.05.2005 Utworzono: 31.05.2005
Menadżer przedsięwzięcia.

W wyniku przetargu dot. menadżera przedsięwzięcia pn.: "Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza" dokonano wyboru oferty.
Aktualizacja: 17.05.2005 Utworzono: 17.05.2005
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Patkowskiego

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty
Aktualizacja: 13.05.2005 Utworzono: 13.05.2005
Budowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego

Przetarg dot. opracowania dokumentacji projektowej pn. "Budowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu" został unieważniony.
Aktualizacja: 04.05.2005 Utworzono: 04.05.2005
Budowa chodnika i odwodnienia ul. Powiśle

Przetarg dot. opracowania dokumentacji projektowej pn: "Budowa chodnika i odwodnienia ulicy Powiśle w Sandomierzu" został unieważniony.
Aktualizacja: 04.05.2005 Utworzono: 04.05.2005
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krakowskiej do wąwozu Piszczele

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krakoiwskiej do Wąwozu Piszczele z oświetleniem i elementami małej architektury" został unieważniony.
Aktualizacja: 14.04.2005 Utworzono: 14.04.2005
Zakup pojazdu slużbowego dla Straży Miejskiej w Sandomierzu

W dniu 9 marca 2005 r. rozstrzygnięty został przetarg na zakup pojazdu służbowego dla sandomierskiej Straży Miejskiej
Aktualizacja: 15.03.2005 Utworzono: 15.03.2005
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu

W dniu 8 marca 2005 r. rozstrzygnięty został przetarg dotyczący ochrony i zabezpieczenia Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu
Aktualizacja: 15.03.2005 Utworzono: 15.03.2005
Pełnienie funkcji menadżera projektu

Przetarg na pełnienie funkcji menadżera projektu modernizaji infrastruktury drogowej w Sandomierzu został rozstrzygnięty dnia 28 lutego 2005 r.
Aktualizacja: 03.03.2005 Utworzono: 03.03.2005
Rewitalizacja Bulwaru

Rewitalizacja Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu
Aktualizacja: 09.02.2005 Utworzono: 09.02.2005
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Opatowskiej 15

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Opatowskiej 15 dla potrzeb Straży Miejskiej w Sandomierzu
Aktualizacja: 07.02.2005 Utworzono: 07.02.2005
Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Sadowniczej

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Sadowniczej w Sandomierzu
Aktualizacja: 14.12.2004 Utworzono: 14.12.2004
Rewitalizacja Bulwaru im.Józefa Piłsudskiego

Rewitalizacja Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu
Aktualizacja: 18.11.2004 Utworzono: 18.11.2004
Prowadzenie "akcji zima" w sezonie 2004/2005

Prowadzenie "akcji zima" w sezonie 2004/2005 na drogach mieskich lokalnych w Sandomierzu
Aktualizacja: 10.11.2004 Utworzono: 10.11.2004
Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego

Ochrona i zabezpieczenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu
Aktualizacja: 10.11.2004 Utworzono: 10.11.2004
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Aktualizacja: 08.11.2004 Utworzono: 08.11.2004
Remont ulicy Miodowej

Remont ulicy Miodowej w Sandomierzu
Aktualizacja: 12.10.2004 Utworzono: 12.10.2004
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krakowskiej ...

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krakowskiej do Wąwozu Piszczele z oświetleniem i elementami małej architektury”.
Aktualizacja: 30.09.2004 Utworzono: 30.09.2004

aktualne... Początek strony