zgłoszenia instalacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1 

tel. (15) 8154 - 206
Zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia , a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

-
Zgłoszeniu podlegają instalacje nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  tj. oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywane  na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.
- zgłoszenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 120,00 zł

- natomiast w przypadku gdy wybudowana instalacja służy wyłącznie celom mieszkaniowym Wnioskodawca jest zwolniony z uiszczania ww. opłaty - art.2 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Formularz zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków  [pobierz ]

Druk do wypełnienia  [ pobierz ]


Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2018, poz.799 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  - (Dz. U. Nr 130, poz.880) z późn. zm.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 r. , poz. 1827 z późn. )
 

 

Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 11.05.2018 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.05.2018 11:29. Odsłon 2323, Wersja 18ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony