Inwestycje-Rok 2003

WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Grzegorz Cież

 

Informacja o zakończonych w 2003 r. inwestycjach  (Dz.6050)

 

Budowa ul. Westerplatte

Została wykonana przebudowa ulicy – II etap – nawierzchnia,  chodniki, krawężniki, część wpustów ulicznych, przebudowa urz. elektroenergetycznych, przyłącze linią kablową nn.

 

Budowa ul. Milberta

Wykonana została nawierzchnia  z mieszanek mineralno - asfaltowych,  parkingi
i  chodniki wzdłuż budynków  oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej. Wykonano wpusty  kanalizacji deszczowej. Przebudowana została sieć telefoniczna .

 

Budowa ul. Rokitek III etap

Wykonany został odcinek sieci głównej kanalizacji sanitarnej , kanalizacja deszczowa
Ø 200 i Ø 250, chodnik z polbruku 170m2, wjazdy na posesje i nawierzchnia ulicy 370m2

 

 Budowa ul. Cegielnianej

Wykonana została nawierzchnia asfaltobetonowa, chodniki z polbruku, przebudowano schody Przebudowana została sieć telefoniczna, Usunięta kolizja kabli SN z modernizowanym odcinkiem ulicy

 

Budowa ul. Głębokiej

Wykonano roboty ziemne – 632m3, nawierzchnię z kostki brukowej 1430m2, nawierzchnię z asfaltobetonu 260 m2.

 

Ul. Świerkowa – remont nawierzchni 

Odtworzone zostały rowy i przepusty odwadniające, wykonana nawierzchnia asfaltobetonowa.

 

Ul. Stoczniowa – remont nawierzchni 

Wykonana nawierzchnia  z asfaltobetonu – 430m2

 

Ul. Holownicza – remont nawierzchni 

Uzupełniono ubytki: podbudowy tłuczniem drogowym  i nawierzchni asfaltobetonem Wykonane zostały  3 studnie chłonne i dwa przejścia pod kanalizację sanitarną. Wykonana nawierzchnia asfaltobetonowa 2800m2.

 

Ul. Żółkiewskiego 3c

Wykonano parking z polbruku oraz  jezdnię z masy  mineralno asfaltowej wzdłuż bloku Nr 3C.

 

Ul. Dąbrowskiego

Wykonano sieć wodociągową  D 110 PCV – 241 mb, zasuwę wodociągową, hydrant ppoż.

 

Chodnik ul. Bosmańska

  Wykonany został chodnik z kostki brukowej betonowej na długości 240m oraz  wyremontowane zostały wjazdy do posesji.

 

Parking przy kościele św. Pawła

Utwardzony został plac parkingowy, wykonany chodnik z płyt betonowych oraz wjazdy z polbruku.

 

Ul. Tulipanowa - boczna

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych  o pow.  320m2.

 

Ul. Grodzisko

Wykonano 3570m2 nawierzchni asfaltobetonowej, krawężniki na ławie betonowej – 850m2, obrzeża betonowe, chodnik z kostki betonowej, oraz wjazdy z polbruku.

 

Budowa kanału otwartego od ul. Staromiejskiej do wąwozu św. Jakuba

Na tym odcinku wykonana została  obudowa płytami betonowymi cieku odprowadzającego wody powierzchniowe, naprawione zostało zabezpieczenie przyczółka mostku w ul. Staromiejskiej.

 

Budowa wodociągu w Kamieniu Plebańskim

Zadanie realizowane z finansowym udziałem Społecznego Komitetu Budowy sieci Wodociągowej. Wykonana została sieć główna z rur PCV 110 mm o długości 1489,5 mb i rur PE 50 mm o długości 86 mb oraz 9 szt. hydrantów.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zawichojskiej

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem finansowym Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu. Wykonano kolektor sanitarny dn 200  z rur PCV oraz studzienki kanalizacyjne dn 400.

 

Kanalizacja deszczowa od ul. Westerplatte do ul. Kochanowskiego.

Wykonany został odcinek kolektora kanalizacji deszczowej  dł. 517mb. Wykonano 11 studni betonowych Ø1200 . Przełożony został gazociąg w ul. Kochanowskiego.

 

OPS

Wykonany został remont i adaptacja obiektu przy ul. Katedralnej pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

  

Inwestycje na etapie przygotowania :

wykonane projekty techniczne:

  1. Kanalizacja sanitarna w lewobrzeżnej cz. miasta – na odcinku od węzła „Kraków” do os. Rokitek i do ul. Polnej,
  2. Rurociąg kanalizacji deszczowej od rowu przy ul. Krakowskiej do śluzy przy rz. Koprzywiance,
  3. Ul. Energetyczna,
  4. Ul. L. Czarnego + Miła,
  5. Ul. Krucza,
  6. Odwodnienie ul. Portowej – skrzyżowanie,
  7. Ul. Schinzla - oświetlenie,
  8. Kanalizacja sanitarna od pompowni SBM do rurociągu przy ul. Mostowej,
  9. Remont budynku w Koćmierzowie.

Opracowała: Iwona Żwirek

 

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 09.12.2005 13:24
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 09.12.2005 13:24. Odsłon 2479, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony