Rok 2020
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 255/2020, Z dnia: 21.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.12.2020 , wersja 1
Numer: 254/2020, Z dnia: 21.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania zastępcy burmistrza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.12.2020 , wersja 1
Numer: 253/2020, Z dnia: 18.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.12.2020 , wersja 1
Numer: 250/2020, Z dnia: 15.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie określenia zasad dzierżawy i użytkowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.12.2020 , wersja 1
Numer: 251/2020, Z dnia: 15.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.12.2020 , wersja 1
Numer: 252/2020, Z dnia: 15.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2020 , wersja 1
Numer: 249/2020, Z dnia: 14.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2020 , wersja 1
Numer: 248/2020, Z dnia: 11.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 247/2020, Z dnia: 10.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 245/2020, Z dnia: 10.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 246/2020, Z dnia: 10.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 243/2020, Z dnia: 09.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 242/2020, Z dnia: 09.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 244/2020, Z dnia: 09.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 241/2020, Z dnia: 07.12.2020, Zmieniana: 169/2020

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 240/2020, Z dnia: 04.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 236/2020, Z dnia: 03.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 237/2020, Z dnia: 03.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 233/2020, Z dnia: 03.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 235/2020, Z dnia: 03.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 238/2020, Z dnia: 03.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 239/2020, Z dnia: 03.12.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 239.1/2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 234/2020, Z dnia: 03.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 239/2020, Z dnia: 03.12.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 232/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 232.1/2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 231/2020, Z dnia: 30.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.12.2020 , wersja 1
Numer: 230/2020, Z dnia: 30.11.2020, Zmieniana: 185/2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz powołania Zespołu ds. dostępności do współpracy z Koordynatorem ds. dostępności
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.12.2020 , wersja 1
Numer: 229/2020, Z dnia: 27.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 228/2020, Z dnia: 26.11.2020, Zmieniana: 186/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 186/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2020 r. ws powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.11.2020 , wersja 1
Numer: 227/2020, Z dnia: 24.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.11.2020 , wersja 1
Numer: 226/2020, Z dnia: 23.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.11.2020 , wersja 1
Numer: 225/2020, Z dnia: 23.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.11.2020 , wersja 1
Numer: 224/2020, Z dnia: 20.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.11.2020 , wersja 1
Numer: 223/2020, Z dnia: 20.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie czasowego zawieszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.11.2020 , wersja 1
Numer: 222/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Sandomierz"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.11.2020 , wersja 1
Numer: 220/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.11.2020 , wersja 1
Numer: 219/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.11.2020 , wersja 1
Numer: 217/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 217.1/2020/OR w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2020 , wersja 1
Numer: 221/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.11.2020 , wersja 1
Numer: 217/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.11.2020 , wersja 1
Numer: 218/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.11.2020 , wersja 1
Numer: 215/2020, Z dnia: 16.11.2020, Zmieniana: 214/2019

w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sandomierz oraz posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.11.2020 , wersja 1
Numer: 216/2020, Z dnia: 16.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 214/2020, Z dnia: 16.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.11.2020 , wersja 1
Numer: 213/2020, Z dnia: 10.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.11.2020 , wersja 1
Numer: 212/2020, Z dnia: 04.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.11.2020 , wersja 1
Numer: 210/2020, Z dnia: 04.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.11.2020 , wersja 1
Numer: 211/2020, Z dnia: 04.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.11.2020 , wersja 1
Numer: 208/2020, Z dnia: 03.11.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 208.1.2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.11.2020 , wersja 2
Numer: 208/2020, Z dnia: 30.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.11.2020 , wersja 1
Numer: 203/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 204/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 206/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 207/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 205/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 202/2020, Z dnia: 27.10.2020, Zmieniana: 143/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2020 , wersja 1
Numer: 201/2020, Z dnia: 23.10.2020, Zmieniana: 53/2020

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej oraz sezonowego targowiska miejskiego "Mały Rynek", prowadzonych przez zakład budżetowy "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2020 , wersja 1
Numer: 200/2020, Z dnia: 23.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy Sandomierz na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 199/2020, Z dnia: 20.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.07.2020 r. Nr 138/2020/OPS w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 198/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.10.2020 , wersja 1
Numer: 197/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 197/2020/BHP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.10.2020 , wersja 1
Numer: 196/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.11.2020 , wersja 1
Numer: 195/2020, Z dnia: 14.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.10.2020 , wersja 1
Numer: 194/2020, Z dnia: 12.10.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 194/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 15.10.2020 , wersja 1
Numer: 193/2020, Z dnia: 12.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.10.2020 , wersja 1
Numer: 192/2020, Z dnia: 12.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.10.2020 , wersja 1
Numer: 191/2020, Z dnia: 07.10.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 191.1/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 15.10.2020 , wersja 1
Numer: 191/2020, Z dnia: 07.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 13.10.2020 , wersja 1
Numer: 189/2020, Z dnia: 05.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 190/2020, Z dnia: 05.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 188/2020, Z dnia: 02.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 188/2020, Z dnia: 02.10.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 188.1/2020/SK w sprawie: aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: 187/2020, Z dnia: 01.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.10.2020 , wersja 1
Numer: 184/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 183/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: 185/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz powołania Zespołu ds. dostępności do współpracy z koordynatorem ds. dostępności
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: 182/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy Sandomierz na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 186/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: 179/2020, Z dnia: 28.09.2020, Zmieniana: 171/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: 180/2020, Z dnia: 28.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: 181/2020, Z dnia: 28.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.10.2020 , wersja 1
Numer: 178/2020, Z dnia: 25.09.2020, Zmieniana: 225/2019

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza w roku 2020
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: 178/2020, Z dnia: 25.09.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 178.1/2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.10.2020 , wersja 1
Numer: 176/2020, Z dnia: 24.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.10.2020 , wersja 1
Numer: 177/2020, Z dnia: 24.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.10.2020 , wersja 1
Numer: 175/2020, Z dnia: 24.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy Sandomierz na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.10.2020 , wersja 1
Numer: 173/2020, Z dnia: 17.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 174/2020, Z dnia: 17.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2020 , wersja 1
Numer: 171/2020, Z dnia: 15.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 169/2020, Z dnia: 15.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 170/2020, Z dnia: 15.09.2020, Zmieniana: 85/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2020/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu od stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sandomierz za najem lokali użytkowych należących do gminy w związku z ograniczeniem prowadzonej działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2020 , wersja 1
Numer: 172/2020, Z dnia: 15.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 168/2020, Z dnia: 09.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 09.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.09.2020 , wersja 1
Numer: 167/2020, Z dnia: 08.09.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 167.1/2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2020 , wersja 1
Numer: 167/2020, Z dnia: 08.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 166/2020, Z dnia: 03.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.09.2020 , wersja 1
Numer: 165/2020, Z dnia: 01.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie z formie elektronicznej dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennika indywidualnego nauczania oraz dziennika specjalisty w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.09.2020 , wersja 1
Numer: 164/2020, Z dnia: 01.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2020 , wersja 1
Numer: 163/2020, Z dnia: 31.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2020 , wersja 1
Numer: 160/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2020 , wersja 1
Numer: 162/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana: 153/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 sierpnia 2020 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: 159/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2020 , wersja 1
Numer: 158/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2020 , wersja 1
Numer: 161/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2020 , wersja 1
Numer: 163/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana: 152/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 sierpnia 2020 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: 157/2020, Z dnia: 27.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2020 , wersja 1
Numer: 156/2020, Z dnia: 25.08.2020, Zmieniana: 95/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020/NK w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sandomierz dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 25.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: 155/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2020 , wersja 1
Numer: 154/2020, Z dnia: 21.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.08.2020 , wersja 1
Numer: 152/2020, Z dnia: 20.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.08.2020 , wersja 1
Numer: 151/2020, Z dnia: 20.08.2020, Zmieniana: 26/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia zmieniającego Nr 26/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2020 roku do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II" realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00.IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4. Strategia Niskoemisyjna wsparcie zrównoważonej mutimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.08.2020 , wersja 1
Numer: 153/2020, Z dnia: 20.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 2
Numer: 148/2020, Z dnia: 13.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2020 , wersja 1
Numer: 149/2020, Z dnia: 13.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2020 , wersja 1
Numer: 150/2020, Z dnia: 13.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Sandomierz na rok 2021
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.08.2020 , wersja 1
Numer: 147/2020, Z dnia: 13.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.08.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 18.08.2020 , wersja 1
Numer: 146/2020, Z dnia: 11.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.08.2020 , wersja 1
Numer: 145/2020, Z dnia: 31.07.2020, Zmieniana: 68/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia form udzielania pomocy dla przedsiębiorców będących najemcami gminnych lokali użytkowych, obiektów handlowych oraz dzierżawców gminnych nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2020 , wersja 1
Numer: 143/2020, Z dnia: 29.07.2020, Zmieniana: 64/2020

w sprawie zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.07.2020 , wersja 1
Numer: 144/2020, Z dnia: 29.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu - etap II"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.07.2020 , wersja 1
Numer: 142/2020, Z dnia: 28.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.08.2020 , wersja 1
Numer: 140/2020, Z dnia: 24.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.08.2020 , wersja 1
Numer: 139/2020, Z dnia: 21.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.07.2020 , wersja 1
Numer: 137/2020, Z dnia: 20.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.08.2020 , wersja 1
Numer: 136/2020, Z dnia: 16.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.07.2020 , wersja 1
Numer: 133/2020, Z dnia: 15.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.07.2020 , wersja 1
Numer: 135/2020, Z dnia: 15.07.2020, Zmieniana: 267/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 267/2018/OR z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2020 , wersja 1
Strony:  1 2 3 
Początek strony