Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 12/2013
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Sandomierz na 2013 rok  [pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 13/2013
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sandomierz  [pobierz uchwałę] 

 

Uchwała Nr 78/2013
I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 11 października 2013 roku
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2013 roku  [pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 41/2014
I składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierz za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.  [pobierz uchwałę]

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.04.2014 9:35
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.04.2014 9:35. Odsłon 1669, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony