Rok 2014
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XLV/446/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana: XXIII/240/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 17.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.11.2014 , wersja 1
Numer: XLV/447/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana: XXIII/239/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 17.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.11.2014 , wersja 1
Numer: XLV/451/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana: XXXVI/374/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 17.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.11.2014 , wersja 1
Numer: XLV/450/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała unieważniona decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10.12.2014 r.

Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 12.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.12.2014 , wersja 2
Numer: XLV/452/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana: XXXVI/373/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026

Uchwała unieważniona decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10.12.2014 r.

Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 12.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.12.2014 , wersja 4
Numer: XLV/448/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana: XXXV/363/2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 17.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.11.2014 , wersja 1
Numer: XLV/453/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana: XXXIV/358/2013

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 12.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.11.2014 , wersja 2
Numer: XLV/449/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana: XXIII/241/2012

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 17.11.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.11.2014 , wersja 1
Numer: XLIV/445/2014, Z dnia: 22.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliv-445-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIV/444/2014, Z dnia: 22.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r

Informacja zatwierdzona przez Beata Sochacka dnia 31.10.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIV/443/2014, Z dnia: 22.10.2014, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Beata Sochacka dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/438/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana: XI/104/2011

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii 438 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/441/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmiany granic aglomeracji Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/439/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana: XI/105/2011

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii 439 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/433/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sandomierz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Wiesław Polak dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/435/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana: LII/428/2010

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii 435 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/440/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2014.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii 440 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/432/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2014 r.

Informacja zatwierdzona przez Jadwiga Rostocka dnia 24.09.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2014 , wersja 2
Numer: XLIII/442/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii-442-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/434/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana: XIX/164/2008

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii 434 2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/437/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana: XXXVI/374/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.10.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.10.2014 , wersja 1
Numer: XLIII/431/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego "OŻAROWSKA" w Sandomierzu

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2014 r.

Informacja zatwierdzona przez Jadwiga Rostocka dnia 24.09.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.11.2014 , wersja 2
Numer: XLIII/436/2014, Z dnia: 24.09.2014, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu "Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu" przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

Uchwała unieważniona uchwałą Kolegium RIO  w Kielcach nr 101/2014 z dnia 29.10.2014 r.

Informacja zatwierdzona przez Jadwiga Rostocka dnia 24.09.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2014 , wersja 2
Numer: XLII/430/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz
na lata 2014-2026
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.08.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.08.2014 , wersja 1
Numer: XLII/428/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-428-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.08.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.08.2014 , wersja 1
Numer: XLII/427/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego gruntów

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-427-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.08.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.08.2014 , wersja 1
Numer: XLII/429/2014, Z dnia: 30.07.2014, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-429-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.08.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.08.2014 , wersja 1
Numer: XLI/421/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: XLI/418/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana: V/32/2011

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "GOŁĘBICE III" w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XLI/423/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana: XXXVI/374/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez dnia 25.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014 , wersja 2
Numer: XLI/422/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą: "Remont nagrobka rodziny Bodulskich w sektorze II, nagrobka Zdzisława Dombskiego w sektorze III oraz nagrobka Targowskich/Lewkowiczów w sektorze III na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxli-422-2014 dotacja.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: XLI/419/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza - zmiana nr 4
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.07.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.07.2014 , wersja 1
Numer: XLI/424/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana: XXXVI/374/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez dnia 25.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014 , wersja 2
Numer: XLI/426/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana: XXXVI/373/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: XLI/425/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2014 , wersja 1
Numer: XLI/420/2014, Z dnia: 25.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2014 , wersja 1
Numer: XL/415/2014, Z dnia: 11.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budżetu za 2013 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 16.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.06.2014 , wersja 1
Numer: XL/416/2014, Z dnia: 11.06.2014, Zmieniana: XVII/170/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu zmienionej uchwałą Nr XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/387/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 16.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.06.2014 , wersja 1
Numer: XL/417/2014, Z dnia: 11.06.2014, Zmieniana: XXXVI/374/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez dnia 11.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2014 , wersja 2
Numer: XL/414/2014, Z dnia: 11.06.2014, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 16.06.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/405/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-405-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/410/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana: XXXVII/318/2009

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/412/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-412-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/406/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-406-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/407/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana: XXXVI/374/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/403/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana: XLIII/375/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-403-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/413/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana: XXXVII/388/2014

w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, powołanej uchwałą nr XVII/111/201 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-413-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/408/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana: X/83/2011

o zmianie uchwały nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-408-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/402/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana: XLIII/376/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-402-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/409/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana: XVI/156/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-409-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/411/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu z zakresu polityki społecznej "Aktywny Senior"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXIX/404/2014, Z dnia: 14.05.2014, Zmieniana: VIII/69/2011

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-404-2014.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/399/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/389/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/393/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/392/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/394/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.W.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/398/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2014 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/395/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/400/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana: XXXVI/373/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/397/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 - ul. Lubelska w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/401/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R.P.-K.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/390/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana: IV/38/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/396/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą "Sandomierz - Bazylika katedralna - konserwacja rokokowego ołtarza (1772-74) pw. Bł. Wincentego Kadłubka".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVIII/391/2014, Z dnia: 26.03.2014, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/385/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/388/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/382/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/383/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014 rok
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 2
Numer: XXXVII/381/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/378/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/384/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/379/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/386/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/380/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Sandomierzu na lata 2014 - 2017.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Numer: XXXVII/387/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu zmienionej uchwałą Nr XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Strony:
Początek strony