Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 130/2011
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 6 grudnia 2011 roku
w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sandomierza na lata 2012-2023 [pobierz załącznik]


Uchwała Nr 131/2011
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 6 grudnia 2011 roku
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2012 rok [pobierz załącznik]


Uchwała Nr 132/2011
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 6 grudnia 2011 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej
Miasta Sandomierz na 2012 rok [pobierz załącznik]

 

Uchwała Nr 11/2012
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza  [pobierz uchwałę] 

 

Uchwała Nr 12/2012
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2012 rok  [pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 48/2012
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2011 rok wraz z informacją o stanie
mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
[pobierz uchwałę] 


 

Uchwała Nr 100/2012
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku
[pobierz uchwałę]

 

Uchwała Nr 34/2013
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierz za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
[pobierz uchwałę] 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.04.2013 10:48
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.04.2013 10:48. Odsłon 1613, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony