Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - na początek kadencji

Wykaz oświadczeń majątkowych
Radnych Rady Miasta Sandomierza VII Kadencji (2014-2018) za 2014 rok, złożonych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania:
[Podstawa prawna: art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)]

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza

  

RADNI:

 

 

Informacja zatwierdzona przez Radni wg wykazu dnia 03.03.2015 13:31
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2015 13:31. Odsłon 2603, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony