układ wykonawczy budżetu na rok 2005

Z A R Z Ą D Z E N I E    N R  P    0151 /  03   / 2005

 

B U R M I S T R Z A    M I A S T A     S A N D O M I E R Z A

 

z dnia   08  marca 2005 r.

 

 

 

w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2005

  

 

Na podstawie art. 126 pkt . 1 ust. 1 z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach  publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr . 15 , poz. 148 z późn. zm. )

 

 

 

Burmistrz Miasta Sandomierza ustala co następuje :

 

 

§ 1.

 

 

1.      Ustala się układ wykonawczy budżetu dla Gminy Miejskiej Sandomierz  na 2005 rok  ( jak w załączniku nr. 1 do Zarządzenia  ) [pobierz załącznik]

 

 

 

 

  §  2.                                         

 

 

       Zarządzenie  wchodzi w  życie z dniem podjęcia .

 

 

 Burmistrz Sandomierza

mgr inż. Jerzy Borowski

 

                                                                                             

                 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.04.2005 8:37
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.04.2005 8:37. Odsłon 1595, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony