Wzory oświadczeń majątkowych

Wzór oświadczenia majątkowego burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza  [pobierz]

 

Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 22.06.2018 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.06.2018 11:21. Odsłon 1422, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony