Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku przez:

Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta [ Podstawa prawna: art. 24i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) ]

 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec  [pobierz]

 

Zastępca Burmistrza

Paweł Niedźwiedź  [pobierz]

 

Sekretarz Miasta Sandomierza

Aneta Przyłucka  [pobierz]

 

Skarbnik Miasta Sandomierza

Barbara Grębowiec [pobierz]

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:

- Agata Król - p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Sandomierzu  [pobierz]
-
Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Sandomierzu  [pobierz]  
- Jacek Kuliga - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego UM w Sandomierzu  [pobierz] 
- Krzysztof Kwieciński - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UM w Sandomierzu  [pobierz] 
- Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Sandomierzu  [pobierz]
- Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Sandomierzu  [pobierz] 
- Monika Hill - Kierownik Referatu Opłat, Podatków i Windykacji UM w Sandomierzu  [pobierz]
-

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

 

- Dominik Płaza - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  [pobierz]
- Barbara Rożek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu  [pobierz]
- Piotr Sołtyk - Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o w Sandomierzu - oświadczenie w związku z objęciem stanowiska  [pobierz]
- Piotr Sołtyk - Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu  [pobierz]
- Leszek Kawiorski - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu - oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska   [pobierz] 
- Ryszard Latawiec - Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu - oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska  [pobierz] 
- Małgorzata Bęczkowska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu - oświadczenie w związku z objęciem stanowiska  [pobierz]
- Grzegorz Kwiatkowski - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu - oświadczenie w związku z objęciem stanowiska [pobierz]
- Grzegorz Kwiatkowski - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu  [pobierz] 
- Agnieszka Krasoń - Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu  [pobierz]
- Małgorzata Bęczkowska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu  [pobierz]
- Agnieszka Klimkiewicz - Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu  [pobierz]
- Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  [pobierz]
- Anna Chmiel - Kierownik sekcji pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu  [pobierz] 
- Magdalena Szkiełka - Starszy referent w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu [pobierz]
- Anna Orchowska - Administrator Koordynujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu  [pobierz] 
- Wojciech Dumin - Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury  [pobierz]
- Waldemar Gosek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu  [pobierz]
- Elżbieta Sobolewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu  [pobierz]
- Grzegorz Socha - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu  [pobierz]
- Małgorzata Szuba - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu  [pobierz]
- Dorota Strugała - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu  [pobierz]
- Agata Hajduk - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu  [pobierz]
- Renata Pacholczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandmierzu  [pobierz]
- Magdalena Stępień - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu  [pobierz] 
- Elżbieta Grządkowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu  [pobierz]
- Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu  [pobierz]
- Janusz Stasiak - Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie  [pobierz]
- Paweł Wierzbicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu  [pobierz]
-

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 22.05.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2019 12:51. Odsłon 3217, Wersja 46ikona drukuj
Wersja : lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Początek strony