Rok 2010 - LIII sesja RM
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 4/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 12/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 7/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana: 389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 8/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 10/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 1/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 9/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 6/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 11/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego "Okrzei" na obszarze miasta Sandomierz, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 175, poz. 2185 i zmienioną uchwałą Nr XII/103/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 224, poz. 3234
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 14/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gołębice I" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobranialink.htm
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 5/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 2/2010, Z dnia: 15.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolotariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 13/2010, Z dnia: 02.08.2010, Zmieniana: 45/2003

w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Numer: 3/2010, Z dnia: 09.07.2010, Zmieniana: 184/2008

zmieniająca uchwałę Nr XXII/184/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierza w latach 2008 - 2012
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony