Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 17/2006
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 lutego  2006 r.
w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu  Miasta Sandomierz prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 
 [pobierz uchwałę]

Uchwała Nr 18/2006
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierz na 2006 rok
[pobierz uchwałę]

Uchwała Nr 119/2005
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia  15 grudnia 2005 r.
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2006 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
[pobierz uchwałę]

Uchwała Nr 24/2006
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 marca 2006 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2005 rok.

[pobierz uchwałę]

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2006 13:58
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2006 13:58. Odsłon 1681, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony