Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r

Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta.

[Podstawa prawna: art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1591 z późn. zm.)]

 

Burmistrz Sandomierza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik Miasta:


Borowski Jerzy - Burmistrz Sandomierza - [oświadczenie]  [na koniec kadencji złożone w dniu 19.09.2014]
Bronkowski Marek - Zastępca Burmistrza - [oświadczenie]
[oświadczenie w związku z odwołaniem ze stanowiska z dnia 13.06.2014]
Kondek Ewa - Zastępca Burmistrza - [oświadczenie]
   [na koniec kadencji z dnia 01.12.2014]
[korekta z dnia 30.12.2014]

Zioło Katarzyna - Zastępca Burmistrza - [oświadczenie z dnia 10.12.2014]   [oświadczenie z dnia 30.12.2014]
Gradziński Cezary - Skarbnik Miasta - [oświadczenie]
Komenda Leszek - Sekretarz - [pierwsze oświadczenie z dnia 30.01.2014]
 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:


Grębowiec Barbara - [oświadczenie]
Orchowska Anna - [oświadczenie]
Polak Wiesław -  [oświadczenie]
Przyłucka Aneta -  [oświadczenie]
Tarnawska Dorota - [oświadczenie]
Smuniewski Zenon - [oświadczenie]

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające
i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

 

Brzezowski Wojciech Antoni  -  [oświadczenie]    [oświadczenie z dnia 01.08.2014]
Chabel Janusz -                   
[oświadczenie]   [korekta]
Ciszkiewicz Marcin -                 [oświadczenie]
Dumin Wojciech -                      [oświadczenie]
Dygas Mieczysław -                  [oświadczenie]
Gosek Waldemar -                    [oświadczenie]
Gracz Ewa -                              [oświadczenie]
Grządkowska Elżbieta -            [oświadczenie]  
Hajduk Agata -                          [oświadczenie]
Kawiorski Leszek -                    [oświadczenie]
Krzelowski Kazimierz -              [oświadczenie]
Komenda Halina -                     [oświadczenie]
Przyłucki Tadeusz -                   [oświadczenie]
Rożek Barbara -                       [oświadczenie]                       
Słotwińska Ewa  -                     [oświadczenie]
Sobolewska Elżbieta -              [oświadczenie]
Socha Grzegorz -                     [oświadczenie]
Socha Tamara -                        [oświadczenie]
Stępień Magdalena -                [oświadczenie]
Strugała Dorota -                      [oświadczenie]
Sudy-Pacholczak Renata  -      [oświadczenie]

 

 

 


Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.11.2015 13:19
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 13:19. Odsłon 3849, Wersja 12ikona drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony