Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 8154-138, (15)8154–194, (15)8154–201.

 

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30 

 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek  [pobierz]

 

Do wniosku należy dołączyć:
- wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany na kopii mapy zasadniczej
- decyzję o warunkach zabudowy jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku (w przypadku braku planu miejscowego)
- ekspertyzę o możliwości podziału budynku, wydana przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane, w przypadku gdy podział nieruchomości powoduje podział budynku.

 

Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

 

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Czas załatwienia sprawy: Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości następuje w drodze postanowienia Burmistrza Miasta Sandomierza, w terminie 1 miesiąca od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy: Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

 

Inne informacje:

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34)  

 

Informacja zatwierdzona przez Piotr Paszkiewicz dnia 25.02.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2020 10:36. Odsłon 1671, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony