Wykonanie budżetu za II kw. 2012

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA II KWARTAŁ 2012 r.

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów [pobierz]
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków [pobierz]
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie [pobierz]
4. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [pobierz]
5. Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.07.2012 12:09
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.07.2012 12:09. Odsłon 1461, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony