Inwestycje - Rok 2010

 

 

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY
ul. Oleśnickiego  1 , Sandomierz,
tel. 0/15 644-01-28 , fax 0/15 644-68-21
Naczelnik Wydziału - mgr inż. Grzegorz Cież  
Informacja o inwestycjach realizowanych
przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny
w 2010 roku

 

 

Zadania w trakcie  realizacji

 

1.      Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego .

 

     

 

 Zadania wykonane   

 

1.        ulica Reymonta, Asnyka i Frankowskiego

 wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 8228m2 , oświetlenie uliczne – dł. 1000m, wodociąg z PCV dł. 524,5m, sieć kanalizacji sanitarnej z PCV dł. 756m, kanalizacja deszczowa z PCV dł. 362m

 

2        Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1  

W skład kompleksu wchodzą:-boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej  o wym 30x62m, wyposażenie sportowe, ogrodzenie,-boisko wielofunkcyjne o wym. 30x50m o nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie sportowe-budynek sanitarno – szatniowy-oświetlenie kompleksu 

 

3.      Boisko wielofunkcyjne uzupełniające przy Szkole Podstawowej nr 4.- boisko o wymiarach 15x28m o nawierzchni poliuretanowej-bieżnia trzytorowa o powierzchni poliuretanowej-zeskocznia do skoku w dal-oświetlenie 

 

4.      Szkolny plac zabaw wybudowany w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 4  .

Plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej o pow. 465m2. Wyposażenie placu: domki Na drzewie, drążek schodkowy, zestaw „pajączek”, las krasnali. 

 

5.      ul. Powiśle  - modernizacja chodnika – 650m2 kostki betonowej

 

6.      ul. Portowa i Brzeskiegooświetlenie drogowe – linia energetyczna o długości 743mb

 

7.      ul. Mickiewicza – oświetlenie odcinka od ul. POW do granic miasta . Linia kablowa o dł. 568mb, 14 słupów, szafa oświetlenia ulicznego

 

8.      ul. Łukawska – oświetlenie uliczne długości 110mb

 

9.      Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 – boisko wielofunkcyjne o wym. 28x50 , nawierzchnia – sztuczna trawa,  urządzenia sportowe do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, Bieżnia lekkoatletyczna okólna 4-torowa i dla dystansu 60m o nawierzchni poliuretanowej, boisko do siatkówki 22x13, oświetlenie Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 180.369 zł

.

10. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza- etap II”.

 

     

11. Usuwanie skutków powodzi  na drogach gminnych :

 

Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych, nawierzchni z płyt otworowych, na ulicach : Kryształowej, Zarzekowice, Brzeskiego, Bosmańskiej-bocznej, Flisaków, Holowniczej, Zaleśnej , Mokrej Portowej, Sieleckiej, Ostrówek , Retmańskiej, Marynarskiej, Koćmierzów, Prostej, Żaglowej, Stoczniowej, Piaski, Mostowej, Masztowej,

 

Odbudowa chodnika w ul.: Bosmańskiej, Flisaków, Piętaka, Powiśle, Portowej,

 

Oczyszczenie zamulonej kanalizacji deszczowej w ul. Portowej, Piętaka, Flisaków, Powiśle, Trześniowskiej –bocznej,

 

Odbudowa zniszczonego przepustu w ul. Zaleśnej, Holowniczej , Mokrej, Wielowiejskiej, Powiśle,

 

Odbudowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta :

-opróżnienie, oczyszczenie zbiorników pompowni, kanałów przepustowych, podzespołów,

-dostawa i montaż szaf sterowniczych

-wymiana uszkodzonych elementów rozdzielni elektrycznych

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 16.06.2011 10:55
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 16.06.2011 10:55. Odsłon 3378, Wersja 32ikona drukuj
Wersja : lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony