Rok 2013
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXXVI/375/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana: XXIV/257/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014 , wersja 1
Numer: XXXVI/374/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014 , wersja 1
Numer: XXXVI/376/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014 , wersja 1
Numer: XXXVI/373/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014 , wersja 1
Numer: XXXVI/377/2013, Z dnia: 18.12.2013, Zmieniana: XXXIV/359/2013

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/359/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2014 , wersja 1
Numer: XXXV/365/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana: XXXI/284/2005

uchylająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/369/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana: XXXIX/326/2009

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/366/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana: XXIV/257/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2013 , wersja 2
Numer: XXXV/363/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana: XXIII/242/2012

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/361/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/372/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/364/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana: XIII/129/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/367/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie przetargowym budynku położonego w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej działka nr ewid. 1352/28
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/370/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/371/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz z Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/362/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/368/2013, Z dnia: 04.12.2013, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.12.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/352/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/350/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą "Remont nagrobka w sektorze III nr 63 oraz nagrobka "Folców" w sektorze IV nr 25 na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu".
Informacja zatwierdzona przez dnia 06.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2013 , wersja 2
Numer: XXXIV/358/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/349/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana: XXXVIII/322/2009

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/322/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/355/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/348/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana: XXXII/304/2005

w sprawie odstąpienia od sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego "SZPITAL" w Sandomierzu.
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/353/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/357/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Pl. 3 Maja w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/354/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana: XXIV/257/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/360/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/359/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana: XXV/275/2013

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/351/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą "Sandomierz - modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów w zabytkowej dzwonnicy katedralnej".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/356/2013, Z dnia: 06.11.2013, Zmieniana: XII/105/2004

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/347/2013, Z dnia: 25.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu „Budowa ul. Patkowskiego w
Sandomierzu – przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników”

Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala_347.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.01.2014.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.01.2014 , wersja 1
Numer: XXXI/344/2013, Z dnia: 04.09.2013, Zmieniana: XXIV/257/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/341/2013, Z dnia: 04.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/346/2013, Z dnia: 04.09.2013, Zmieniana: XVIII/186/2012

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/345/2013, Z dnia: 04.09.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/340/2013, Z dnia: 04.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/343/2013, Z dnia: 04.09.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2013 , wersja 1
Numer: XXX/332/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania332.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 2
Numer: XXX/336/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana: XXIX/321/2013

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/321/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Załączniki:
ikona pliku do pobrania336.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/327/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział
w Sandomierzu.

Załączniki:
ikona pliku do pobrania327.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/331/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana: XXVIII/306/2013

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/306/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2013 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi
Sandomierskiej "Porównania".
Załączniki:
ikona pliku do pobrania331.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/334/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana: XXIV/257/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania334.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/335/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Załączniki:
ikona pliku do pobrania335.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/330/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana: XXVIII/307/2013

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/307/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2013 roku pomocy Powiatowi Sandomierskiemu w postaci sfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika nadzorującego i utrzymującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania330.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/338/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej
Załączniki:
ikona pliku do pobrania338.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/333/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania333.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/328/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani........................*
Załączniki:
ikona pliku do pobrania328.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/337/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Załączniki:
ikona pliku do pobrania337.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/329/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana: IV/36/2003

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania329.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXX/339/2013, Z dnia: 03.07.2013, Zmieniana:  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach na realizację zadania pn. "Docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej w elewacji
budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobrania339.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.07.2013.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.07.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/320/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/326/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/318/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/324/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/323/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana: XXIV/257/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/319/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budżetu za 2012 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/322/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/325/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana: XXXII/284/2009

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIX/321/2013, Z dnia: 12.06.2013, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/308/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian z budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/313/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana: XXIII/247/2012

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/307/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia przez Miasto Sandomierz w 2013 roku pomocy Powiatowi Sandomierskiemu w postaci sfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika nadzorującego i utrzymującego porządek na dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/309/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana: XXIV/257/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/302/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana: XXVII/288/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "SALVE REGINA" wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/316/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłaty od posiadania psów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/315/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu wykonywania usług w zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieści Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/303/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana: III/7/2010

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/312/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana: XVI/156/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/304/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/317/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/310/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/305/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/306/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2013 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/314/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/311/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/301/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "NADBRZEZIE" na obszarze miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/295/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/296/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/292/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/297/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/290/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/293/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/299/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana: XLIII/376/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/286/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu prof. dr hab. inż. Stanisławowi Adamczakowi dr h.c.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/294/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/287/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana: III/7/2010

zmieniająca uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/288/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla "SALVE REGINA" wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/291/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/298/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana: XXXVII/317/2009

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/300/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/289/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu Centrum Kultury w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą: "Cyfryzacja sali kinowej".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/278/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana: XXIV/256/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/277/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.K.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/280/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2013-2016
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/281/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego poszerzenia cmentarza w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/279/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana: XXIV/257/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/282/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/284/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana:  

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/283/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana: XVII/170/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.02.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/285/2013, Z dnia: 27.02.2013, Zmieniana: XXII/231/2012

w sprawie przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: XXV/276/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013 , wersja 1
Numer: XXV/272/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013 , wersja 1
Numer: XXV/273/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana: X/80/2011

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013 , wersja 2
Numer: XXV/274/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013 , wersja 1
Numer: XXV/275/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013 , wersja 1
Numer: XXV/271/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana: III/7/2010

zmieniająca Uchwałę Nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych. 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013 , wersja 1
Numer: XXV/270/2013, Z dnia: 23.01.2013, Zmieniana: III/10/2010

zmieniająca uchwałę Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenie jej składu osobowego.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2013 , wersja 1
Strony:
Początek strony