wykonanie budżetu II kw. 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA II KWARTAŁ 2011 R.

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów- tabela [pobierz załącznik]
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów- opis [pobierz załącznik]
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków- tabela [pobierz załącznik]
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków- opis [pobierz załącznik]
5. Sprawozdanie z wykonania inwestycji
[pobierz załącznik]
6. Fundusz Ochrony Środowiska
[pobierz załącznik]
7. Rozliczenie kredytów i pożyczek
[pobierz załącznik]
8. Wykorzystanie dotacji
[pobierz załącznik]
9. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie [pobierz załącznik]
10. Sprawozdanie o stanie należności [pobierz załącznik]
11. Sprawozdanie o stanie zobowiązań [pobierz załącznik]
Informacja zatwierdzona przez dnia 22.09.2011 12:23
Opublikowana przez Klaudia Cetnarska dnia 22.09.2011 12:23. Odsłon 1524, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony