Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2016 r. [pobierz]

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 r. (Rb-28S korekta nr 1) [pobierz]

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 r. ( Rb-27S korekta nr 2) [pobierz]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych ( Rb-N korekta nr 2)  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 30.06.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.06.2017 13:34. Odsłon 1583, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony