Rok 2010 - kwiecień - XLIX sesja
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 1/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010 , wersja 1
Numer: 3/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010 , wersja 1
Numer: 6/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą "Dofinansowanie do zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010 , wersja 1
Numer: 4/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sandomierza na lata 2010-2013"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010 , wersja 1
Numer: 2/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010 , wersja 1
Numer: 7/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010 , wersja 1
Numer: 5/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010 , wersja 1
Numer: 8/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana: 389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony