wykonanie budżetu za rok 2008

Sprawozdanie  z wykonania budżetu miasta  za  2008 rok  

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów - tabela [pobierz załącznik]
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów - opis [pobierz załącznik]
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków- tabela [pobierz załącznik]
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków - opis [pobierz załącznik]
5. Sprawozdanie z wykonania inwestycji [pobierz załącznik]
6. Fundusz Ochrony Środowiska [pobierz załącznik]
7. Rozliczenie kredytów i pożyczek [pobierz załącznik]
8. Wykorzystanie dotacji [pobierz załącznik]
9. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie [pobierz załącznik]
10. Sprawozdanie o stanie zobowiązań (RB-Z) wg stanu na koniec IV kwartału 2008 r.  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2014 11:04
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2014 11:04. Odsłon 1980, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony