Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 140/2010
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2011 rok [pobierz załącznik]


Uchwała Nr 141/2010
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 27 grudnia 2010 roku
w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023 Miasta Sandomierza
[pobierz załącznik]

Uchwała Nr 142/2010
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 27 grudnia 2010 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2011 rok [pobierz załącznik]

Uchwała Nr 53/2011
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia
jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
[pobierz załącznik]


Uchwała Nr 105/2011
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2011 roku [pobierz załącznik]


 

 

Informacja zatwierdzona przez Klaudia Cetnarska dnia 29.09.2011 7:58
Opublikowana przez Klaudia Cetnarska dnia 29.09.2011 7:58. Odsłon 1644, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony