Rok 2019
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XVI/184/2019, Z dnia: 16.12.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/185/2019, Z dnia: 16.12.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/187/2019, Z dnia: 16.12.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/188/2019, Z dnia: 16.12.2019, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/186/2019, Z dnia: 16.12.2019, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 17.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/181/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia "Programu zdrowotnego szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019 - 2023"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/173/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/174/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/172/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/175/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/171/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/177/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/182/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/179/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/180/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/178/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń handlowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/183/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana G.* i przekazania jej według właściwości
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/176/2019, Z dnia: 29.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji programu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 05.12.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.12.2019 , wersja 1
Numer: XIV/169/2019, Z dnia: 07.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.11.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.11.2019 , wersja 2
Numer: XIV/170/2019, Z dnia: 07.11.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.11.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/159/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana: IV/36/2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 2
Numer: XIII/162/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/150/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/152/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/165/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/168/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana: II/3/2018

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 2
Numer: XIII/158/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana: XX/193/2015

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 2
Numer: XIII/156/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Sandomierz na okres 25 lat.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/166/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/167/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac porządkowo-pielęgnacyjnych w Wąwozie Świętej Królowej Jadwigi w Sandomierzu po wichurze 30.09.2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/153/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/164/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/160/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana: II/17/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 2
Numer: XIII/151/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skarg
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/155/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Sandomierz na okres 25 lat.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/161/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana: V/48/2019

zmieniająca uchwałę Nr V/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 2
Numer: XIII/154/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/157/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 1
Numer: XIII/163/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana: XXIV/267/2016

zmieniającą uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2019 , wersja 2
Numer: XII/141/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyboru ławników.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/149/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego jako wspólnej instytucji kultury
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/144/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/140/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/147/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu dla mieszkańców Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/139/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/148/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana: II/3/2018

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/145/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/143/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/146/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XII/142/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 02.10.2019 , wersja 1
Numer: XI/138/2019, Z dnia: 12.09.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 12.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.09.2019 , wersja 1
Numer: X/136/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana: LI/695/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/133/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana: XXXII/382/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych przystanków.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/126/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/137/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana: II/3/2018

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/135/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Kompleksowego Planu Rozwoju Przedszkoli i Szkół w Gminie Sandomierz na lata 2019-2023"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/128/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/122/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K.B*) i Pani W.B.*)
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/131/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/127/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/129/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/130/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana: IV/31/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/125/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana: VI/71/2019

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2019-2022
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/134/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Modernizacja dachu budynku hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu".
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/124/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/132/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: X/123/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: IX/116/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/119/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/118/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/120/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/117/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2018 rok
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/121/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana: XXXIX/342/2009

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/115/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana: X/80/2011

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/110/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/104/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/108/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/105/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana: IV/31/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/111/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/112/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Sandomierz a Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Sandomierz opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/106/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana: XXXVII/456/2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/456/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" S.A. gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 2
Numer: VIII/114/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2016-2018
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/113/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana: XXXIX/485/2017

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/103/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/107/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana: VII/96/2019

w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/109/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-2022
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: VII/97/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana: XX/193/2015

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/88/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/100/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/89/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/91/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/101/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/92/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/96/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/90/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/99/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/94/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/93/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana: IV/31/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/102/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu sezonowego targowiska "Mały Rynek" w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/95/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana: LIX/772/2018

w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VII/98/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: VI/86/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: V/50/2019

zmieniająca uchwałę Nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/85/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/82/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 01.01.2018 r - 31.12.2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/72/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: LXIII/826/2018

w sprawie piątej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/61/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2019 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/87/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia drugiej aktualizacji "Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/84/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i zatwierdzenia jej składu osobowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/60/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie przejęcia przez Gminę Sandomierz od Powiatu Sandomierskiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie administracyjnym Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/73/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2019
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/69/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/64/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/63/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/62/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/68/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/74/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/67/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/31/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 2
Numer: VI/76/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/65/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/71/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: LIII/714/2018

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2019-2022
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/66/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/81/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" za okres od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/79/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/80/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/33/2019

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/78/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/77/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/83/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony