Rok 2008
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXVIII/251/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-251-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/248/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009 , wersja 2
Numer: XXVIII/253/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/255/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Sandomierz do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/252/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana: XVII/151/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 3
Numer: XXVIII/249/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Statutowej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-249-2008.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/254/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana:  

w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-254-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/247/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana:  

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania realizowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-247-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/256/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-256-2008.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/250/2008, Z dnia: 17.12.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-250-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/246/2008, Z dnia: 19.11.2008, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii-246-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/244/2008, Z dnia: 19.11.2008, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii-244-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/241/2008, Z dnia: 19.11.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii-241-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/242/2008, Z dnia: 19.11.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii-242-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/245/2008, Z dnia: 19.11.2008, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2009 r.
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/243/2008, Z dnia: 19.11.2008, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania realizowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii-243-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVI/239/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana:  

W sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-239-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVI/236/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-236-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008 , wersja 1
Numer: XXVI/232/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-232-2008.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2008 , wersja 2
Numer: XXVI/238/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-238-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008 , wersja 1
Numer: XXVI/237/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-237-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008 , wersja 1
Numer: XXVI/233/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-233-2008.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008 , wersja 1
Numer: XXVI/231/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-231-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2008 , wersja 1
Numer: XXVI/240/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana: VII/69/2003

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-240-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVI/235/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-235-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVI/234/2008, Z dnia: 29.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-234- 2008.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008 , wersja 1
Numer: XXV/219/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia regulaminu odwołania radnych Marcelego Czerwińskiego i Jacka Dybusa z funkcji Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-219-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/216/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-216-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/221/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-221-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/220/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-220-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/222/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-222-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/217/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-217-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/218/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-218-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/215/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia regulaminu odwołania radnego Janusza Sochackiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-215-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.10.2008 , wersja 1
Numer: XXV/224/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza” do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-224-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: XXV/223/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-223-08-akt.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.12.2008 , wersja 1
Numer: XXV/229/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-229-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2008 , wersja 1
Numer: XXV/226/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana: XXXVIII/362/2006

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-226-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: XXV/230/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-230-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.01.2009 , wersja 1
Numer: XXV/225/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana: XXV/226/2005

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim –„Zieleniaku” zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-225-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: XXV/228/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana: XVII/151/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-228-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.01.2009 , wersja 1
Numer: XXV/227/2008, Z dnia: 01.10.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-227-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.01.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.01.2009 , wersja 1
Numer: XXIV/212/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do udzielania i przyznawania pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-212-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/211/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Sandomierskiej Fundacji Zdrowia w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-211-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/206/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Salve Regina”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-206-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/210/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana: XXIII/192/2008

zmiany uchwały Nr XXIII/192/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”- boisko wielofunkcyjne.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-210-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/207/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-207-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/213/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-213-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/204/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana: XXI/178/2008

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-204-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.08.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008 , wersja 2
Numer: XXIV/203/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-203-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/205/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-205-087.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/214/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana: XIX/167/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-214-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIV/209/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana: XVII/151/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.08.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.09.2008 , wersja 3
Numer: XXIV/208/2008, Z dnia: 20.08.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-208-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/191/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-191-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/193/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”- stadion sportowy.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/192/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”- boisko wielofunkcyjne.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/200/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2008.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/197/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-197-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/198/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-198-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/202/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-202-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/190/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana: III/9/2006

zmieniająca uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-190-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/189/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana: XXXVII/353/2006

w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.08.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.08.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/188/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-188-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/196/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Sandomierzu Spółka z o.o.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-196-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/199/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod nazwą „Dofinansowanie do zakupu samochodu mikrobus dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-199-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/194/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/195/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana: XVII/151/2008

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.09.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/201/2008, Z dnia: 16.07.2008, Zmieniana:  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-201-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2008 , wersja 1
Numer: XXII/182/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „GOŁĘBICE I” w Sandomierzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r., ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego Nr 21, poz. 160 z dnia 18.04.2000r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-182-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.07.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.07.2008 , wersja 1
Numer: XXII/186/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana: IX/74/2007

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl.3 Maja w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-186-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.07.2008 , wersja 2
Numer: XXII/183/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana: XII/104/2004

w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-183-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008 , wersja 1
Numer: XXII/185/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana:  

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-185-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.07.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.07.2008 , wersja 1
Numer: XXII/180/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-180-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008 , wersja 1
Numer: XXII/179/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-179-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.07.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.07.2008 , wersja 1
Numer: XXII/184/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana: XIV/118/2004

w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012”.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008 , wersja 1
Numer: XXII/187/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-187-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.07.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.07.2008 , wersja 1
Numer: XXII/181/2008, Z dnia: 28.05.2008, Zmieniana: III/9/2006

zmieniająca uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-181-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008 , wersja 1
Numer: XXI/177/2008, Z dnia: 20.05.2008, Zmieniana: XVII/151/2008

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2008 , wersja 1
Numer: XXI/178/2008, Z dnia: 20.05.2008, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxi-178-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.07.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.07.2008 , wersja 1
Numer: XIX/164/2008, Z dnia: 19.04.2008, Zmieniana:  

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-164-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/173/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-173-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/169/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana: XV/129/2007

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XV/129/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-169-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/172/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-172-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/175/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-175-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/168/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-168-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/174/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana: XVII/151/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-174-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/176/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-176-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/171/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008 , wersja 1
Numer: XX/170/2008, Z dnia: 16.04.2008, Zmieniana: XI/91/2007

w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-170-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.05.2008 , wersja 1
Numer: XIX/163/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana: XVII/151/2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-163-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/160/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana:  

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 Rady Miejskiej w Sandomierzu z dnia 31 lipca 1991r. w sprawie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy położonych na terenie miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-160-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/162/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-162-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/157/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-157-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/161/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-161-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/166/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/167/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana: XIX/172/2004

w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/158/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-158-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/159/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana: III/8/2006

zmieniająca uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-159-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008 , wersja 1
Numer: XIX/165/2008, Z dnia: 19.03.2008, Zmieniana:  

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-165-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.05.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/155/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-155-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.03.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.03.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/153/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.04.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/152/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-152-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.03.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.03.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/154/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-154-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.05.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/156/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-156-08.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.03.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.03.2008 , wersja 1
Numer: XVII/151/2008, Z dnia: 30.01.2008, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-151-08.doc
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.03.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.03.2008 , wersja 1
Strony:
Początek strony